Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3717
Title: El parmak tümörleri
Other Titles: Tumors of the hand fingers
Authors: Kaleli, Tufan
Bakunov, Ayvaz
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Parmak
Tümör lokalizasyonu
Tümör sınıflandırması
Finger
Tumor localization
Tumor classificatio
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bakunov, A. (2006). El parmak tümörleri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ocak 1995 – Aralık 2005 tarihleri arasında parmak tümörü ve tümör benzeri lezyon nedeniyle ameliyat edilen 150 hasta çalışmaya dahil edildi. Tümoral lezyonların lokalizasyonu parmaktaki anatomik bölgelere göre yapıldı. Kemik dokusundan kaynaklanan tümörler yerleştiği falanksa göre proksimal (zon I), orta ( zon II) ve distal (zon III) yerleşimli olarak sınıflandırıldı. Başparmakta bu proksimal ( zon I ) ve distal (zon III ) olarak sınıflandırıldı. Yumuşak doku tümörlerinin yerleşiminde yine anatomik kriterler göz önünde bulundurularak parmaklar çeşitli zonlara ayrıldı. Metakarpo-falangeal eklem zon I’e dahil edildi, proksimal interfalangeal eklem zon II’ye, distal interfalangial eklem ise zon III’e dahil edilmiştir. Başparmak farklı olarak sadece zon I’i ve zon III’ü içermektedir. Parmak cilt ve cilt altı anatomisinin dorsal ve volarda farklılık göstermesi göz önünde bulundurularak yumuşak doku tümörleri ayrıca dorsal ve volar olarak da sınıflandırılmıştır. Sonuçta; çalışmada en sık görülen tümör benzeri lezyon sinovit ve ganglion oldu. En sık 3. parmak ve zon Ia ‘da saptandı. En sık benign yumuşak doku tümörü tendon kılıfı dev hücreli tümör oldu. Yoğunlukla 2. parmak zon I a ve zon II a’da saptandı. Kemik ve kıkırdak dokusu tümörlerinden en sık enkondrom ve osteokondrom görüldü. En sık erkeklerde, sağ elde ve zon I’de görüldü. Olguların çoğu kadındı. Tümörler en sık sağ elde ve işaret parmağında saptandı.
The department of Orthopedics and Traumatology of Uludag University has included to the study 150 patients operated because of finger tumours and tumour like lesions between December 1995 – January 2005. The localization of tumoral lesion has been done according to anatomic areas. The bone tumors have been classified according to the phalanx they are located on as zone I (the prozimal phalanx) , zone II ( the middle phalanx) and the zone III (the distal phalanx). For the thumb it is zone I ( the proximal phalanx) and zone III ( the distal phalanx). Classifying soft tissue tumors according to their anatomic localization the finger has been divided into different zones. The metacarpophalangeal joint has been included in zone I, the proximal interphalangeal joint in zone II and the distal interphalangeal joint has been included in the zone III. As for the thumb, it has only the zone I and III. Taking into consideration the fact that cutaneous and subcutaneous tissues of the finger have different characteristics on the dorsal and volar sides, soft tissue tumors of the finger have been classified as volar and dossal as well. In conclusion, the most frequent tumor like lesions were synovitis and ganglion. Mostly on the 3rd finger on the zone I a. The most frequent soft tissue tumor was the giant cell tumor of the tendon sheath. Mostly seen on 2nd finger, on the zone Ia and the zone IIa. The most frequent bone and cartilage tumors were enchondroma and osteochondroma. Men dominantly affected. Right hand and the zone I were the most frequent localizations. Woman were in dominance. The tumors were mostly seen on the right hand and on the index finger.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3717
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
193346.pdf5.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons