Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3716
Title: Erken doğum etiyolojisinde 'chorioamnionitis'
Other Titles: Chorioamnionitis in the etiology of preterm labor
Authors: Kurtuluş, Nihat
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Prematüre doğum
Premature birth
Fetal hastalıklar
Fetal diseases
Issue Date: 1985
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kurtuluş, N. (1985). Erken doğum etiyolojisinde 'chorioamnionitis'. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Günümüzde prematüre problemi hala önemini korumaktadır. Erken doğum etyolojisinde çeşitli faktörler ileri sürülmekte olup, bu faktörlerden biri de enfeksiyon (Chorioamnionitis) 'dur. întrauterin enfeksiyonların erken doğum etyolojisindeki yerini saptamak amacıyla Kasım 1983- Aralık 1984 tarihleri arasında yapmış olduğumuz bu çalışmada, doğum ağrıları 37. gebelik haftasından Önce başlayan, su kesesi intakt ve erken doğum nedeni olabilecek başka bir patolojisi olmayan 40 gebe araştırma grubuna alındı. 38-42 haftalar arasında travaya giren, su kesesi intsfct 40 olgu da kontrol grubunu oluşturdu. Collum açıklığı ve silinmesi yönünden tokoliz indikasyon sınırı dışında kalan olgularla, tokolize cevap alınamayan olguların oluşturduğu araştırma grubundaki gebelerin collum açıklığı 8-9 cm'ye ulaş tığında, steril şartlarda amnion zarından enjektörle girilerek kültür için amnion sıvısı alındı. Doğumdan sonra da placenta ve yenidoğan kül türleri yapıldı. Ayni yöntemler kontrol grubu gebelerine de uygulandı. Bakteriyolojik kültürlerin sonuçları değerlendirildiğinde, araştırma grubunda bulunan 40 olgunun 4 (#10)' ünde bakteri üremesi saptanırken, kontrol grubu olgularının hiç birinde üreme saptanmadı, întrauterin enfeksiyonların erken doğum etyolojisinde % 10 oranında etken olduğu bulundu. Bulunan bu sonuç, istatiksel olarak ta anlamlı idi ( x2=3, 818, p< 0,05). Amnion sıvısında bakteriyolojik üreme saptanan 4 olguda kli nik enfeksiyon bulgularına rastlanrnadı. Amnion sıvısında mikroorganizma tespit ederken klinik enfeksiyon bulunmayışını, amnion sıvısında-35- varlığı düşünülen savurma mekanizmasının, intrauterin enfeksiyonun sistemik enfeksiyon haline geçişini engellediği şeklinde değerlendir- dik. Prematür yenidoğan mortalite insidansx % 20 olarak bulunurken, kontrol grubundaki yenîdoğanlarda mortalite saptanmadı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3716
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
080961.pdf
  Until 2099-12-31
1.85 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons