Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3711
Başlık: Türkiye'de konut sorunu ve bu sorunu çözmeye yönelik politikalar
Diğer Başlıklar: Housing problems and policies to solve these problems in Turkey
Yazarlar: Erdoğan, Ayşe
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Konut kooperatifleri
Konut politikaları
Konut sorunu
Türkiye
Housing cooperatives
Housing policies
Housing problem
Turkey
Yayın Tarihi: 1986
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Erdoğan, A. (1986). Türkiye'de konut sorunu ve bu sorunu çözmeye yönelik politikalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3711
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
000118.pdf
  A kadar 2099-12-31
29.17 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons