Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3707
Title: Tarım işletmeleri için en uygun tarım makinaları seçimi yapan bir bilgisayar programının geliştirilmesi
Other Titles: Developing a computer program to select optimum agricultural machinery for farms
Authors: Darga, Ahmet
Kurtulmuş, Ferhat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makineleri Anabilim Dalı.
Keywords: Makina
Makina seçimi
Bilgisayar
İşletmecilik
Model
Machine
Farm machinery selection
Management
Computer
Issue Date: 31-Jul-2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kurtulmuş, F. (2007). Tarım işletmeleri için en uygun tarım makinaları seçimi yapan bir bilgisayar programının geliştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüz tarımında tarımsal üretimdeki en büyük ve en önemli gider unsuru makina giderleridir ve bilinçsiz yatırımlar işletmelere büyük zararlara neden olabilmektedir. Bu yüzden makina seçimi konusu tarım makinaları işletmeciliği içerisinde oldukça fazla önem taşıyan konulardan biridir. Makina seçimi; çok sayıda değişkenin varlığı, farklı işletme ihtiyaçları ve değişen planlama tipleri nedeniyle oldukça karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle değişik verilerin sonuçlarının kıyaslanması ve üretimin bir anlamda simüle edilmesinde bilgisayar teknolojilerinden yararlanmak kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Bir tarım işletmesine en uygun makina boyutlarını hesaplayarak makina seçimi yapan bir bilgisayar programı geliştirmek, hem farklı fikirler edinmeye hem de planlama aşamasında zaman kazanımına yönelik birçok kapılar açacaktır. Bu çalışma, tarımda bilgisayar kullanımını geliştirmek için yürütülen çalışmalara tarım makinaları işletmeciliği açısından katkıda bulunmak amacı ile planlanmıştır. Çalışmanın amacı, ülkemiz koşullarına uygun olarak tarla tarımı yapan işletmelere tarım makinaları seçen bir bilgisayar programı geliştirmek ve bu konuda çalışan araştırmacı ya da işletmecilere ışık tutmaktır. Modelin geliştirilmesinde, makina seçimi yapılacak en uygun değişken makina büyüklüğü olduğundan seçim kriteri olarak en uygun makina büyüklüğü esas alınmıştır. Modelde makinanın çalışacağı alan, işlemin tamamlanabileceği tahmini çalışma günü sayısı ve bu süre içinde günlük çalışma süresine bağlı olarak makina seçimi yapılmaktadır. Hesaplanan makina boyutu değerleri piyasada bulunabilen standart değerlere dönüştürülmektedir. Geliştirilen model, akış diyagramından da yararlanılarak MS Windows işletim sistemi altında çalışan Microsoft Visual Basic 6.0 programlama dili kullanılarak bilgisayar programına dönüştürülmüştür.
In today’s modern farming, the biggest and most important cost factor of agricultural producing is the machinery cost, and unconscious investments may caused cost in plants. Therefore, matter of machinery selection is one of the most important matters in agricultural machinery management. Machinery selection is a quite complicated process because of existence of vast variables and different plant requirements and changing planning types. That’s why using computer technologies at comparison of results of different data and in a manner of speaking simulating of production has become unavoidable. Developing a computer program to select optimum agricultural machines by calculating for farms will make possible getting various opinions as well as gaining time at planning stage. This study was planned for contribution to studies which are being performed for developing computer usage in agriculture with regard to agricultural machinery management. Purpose of this study is developing a computer program to select optimum agricultural machines for farms which comply with conditions of our country and lighting to researchers working at this matter. Optimum machinery size was considered as optimum selection criteria because it is the most relevant variable. Machinery selection is carried out depending on field that machine will work, estimated working days that operation can be completed and daily working time in this duration. Calculated machinery size values are converted to obtainable standards in market. Under cover of flow diagram, developing model was converted into computer program running under MS Windows operating system by using Microsoft Visual Basic 6.0 programming language.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3707
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202341.pdf1.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons