Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3699
Title: Mısırın sıcak hava akımıyla kurutulmasında kurutma parametrelerinin belirlenmesi
Other Titles: In drying with hot air flow of maize is determinated drying parameters
Authors: Işık, Eşref
İzli, Nazmi
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makineleri Anabilim Dalı.
Keywords: Mısır
Kurutma hızı
Enerji tüketimi
Kurutma maliyeti
Maize
Drying velocity
Energy consumption
Drying cost
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İzli, N. (2007). Mısırın sıcak hava akımıyla kurutulmasında kurutma parametrelerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada mısırın sıcak hava akımıyla kurutulmasında kurutma parametreleri belirlenmiştir. Bu amaçla Uludağ Üniversitesi Tarım Makinaları Bölümü'nde, 700 kg kapasiteli sıcak havayla kurutma düzeneği tasarlanıp imal edilmiştir. Denemeler bu düzenekte gerçekleştirilmiştir. Denemeler 1 m/s sabit çıkış hızında, 45°C, 55°C, 65°C, 75°C ve atmosfer sıcaklıklarında olmak üzere beş farklı sıcaklık değerinde, %16.4 nemden mısır için güvenli depolama nemi olan %10 nem değerine ininceye kadar yapılmıştır. Karıştırıcılı ve karıştırıcısız olarak beş farklı sıcaklık değerinde gerçekleştirilen denemelerde kurutma hızı, çimlenme hızı, çimlenme gücü, enerji tüketimi, kurutma özellikleri ve maliyet gibi parametreler belirlenmiştir. Denemeler sonucunda karıştırıcılı ve karıştırıcısız kurutmada kurutma süresi, enerji tüketimi ve maliyet açısından 75°C sıcaklıktaki kurutmadan en iyi sonuçlar elde edilirken çimlenme hızı ve çimlenme gücü açısından en iyi sonuçlar karıştırıcılı kurutmada 55°C'de, karıştırıcısız kurutmada 45°C'deki sıcaklık değerlerinde elde edilmiştir.
In this study, drying parameters of maize were determined in hot-air drying. For this purpose, a convective air dryer which has 700 kg capacity was designed and produced in Department of Agricultural Machinery, Faculty of Agricultural Engineering, Uludag University. The studies were performed in this mechanism. The studies were made at 1 m/s constant exit velocity under five different temperature values for 45°C, 55°C, 65°C, 75°C and atmosphering temperature and for humidity value from 16.4 % to 10 % (d.b.) which is security storing humidity value for maize. The trials performed under five different temperature values as for with mixer and without mixer were determined for the parameters such as drying velocity, sprout velocity, sprout power, energy consumption, drying properties and cost. As in the result of trials, in dryings with mixer and without mixer the best results were obained for the drying at 75 °C in terms of drying time, energy consumption and cost, while the best results were obtained for temperature values 55 °C in drying with mixer and 45 °C in drying without mixer.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3699
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202336.pdf776.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons