Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3691
Title: Polibutilen teraftalat (PBT) liflerinin boyama özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: An investigation on dyeing properties of poly buthylene teraphthalate (PBT) fibres
Authors: Kanık, Mehmet
Ceylan, İbrahim
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: PBT lifleri
Dispers boyarmaddeler
Boyama
PBT fibres
Disperse dyestuffs
Dyeing
Issue Date: 25-Mar-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ceylan, İ. (2004). Polibutilen teraftalat (PBT) liflerinin boyama özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Esnek iplikler tekstil endüstrisi için son yıllarda artan bir öneme sahip olmuşlardır. Bu amaçla çeşitli tekstil lifleri ile elastan liflerinin karışımlar; yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda yüksek elastikiyete sahip bir polyester türü olan PBT (Poiibütilentereftaiat) lifleri de giyim ürünlerinde belli bir kullanım alanı bulmaktadır. Bu çalışmada; PBT liflerinin boyanma özellikleri üzerine etki eden bazı parametreler araştırılmıştır. Bu amaçla; farklı molekül büyüklüğüne sahip dispers boyarmaddeier ile farklı sıcaklık, süre ve pH değerlerinde yapılan boyama sonuçları karşılaştırılmıştır. Ayrıca, boyarmadde konsantrasyonunun boyama süresi üzerine etkisi ve boyama sonrası yapılan yıkama işlemleri üzerine sıcaklığın etkisi de araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlarla PBT liflerinin dispers boyarmaddelerle boyanması için optimum işlem şartlan belirlenmiştir.
Recently, flexible yarns have gained an increasing importance for textiles industry. For this purpose, blends of several textile fibres and spandex fibres are widely used. At this contex, PBT (Polybuthylene teraphthaiate), a kind of high elasticity polyester fibre is also used occasionally for garment fabrics. In this study, some parameters which affect to dyeing features of PBT fibres were investigated. With this aim, the dyeing results earned out at different temperature, time and pH values by using different moleculer weight disperse dyes were compared. Furthermore, the effect of dye con centration on dyeing time and effect of washing temperature on washing- off process were also investigated. Optimum process conditions for disperse dyeing of PBT fibres were determined with the results obtained.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3691
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154063.pdf
  Until 2099-12-31
4.45 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons