Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3687
Title: Türkiye koyun ıslahı stratejisi
Other Titles: Turkey breeding sheep strategy
Authors: Kaymakçı, Mustafa
Özder, Muhittin
Karaca, Orhan
Torun, Osman
Baş, Sinan
Koşum, Nedim
Keywords: Koyun ıslahı
Yerli ırklar
Yeni tipler
Bilim ve teknoloji
Üretim ve pazarlama politikaları
Sheep improvement
Native races
New types
Science and technology
Production and marketing
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaymakçı, M. vd. (2009). "Türkiye koyun ıslahı stratejisi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(2), 67-77.
Abstract: Türkiye’de ulusal anlamda bilim ve teknoloji politikalarının olmayışı, izlenen politikaların merkezsiz ve denetimsiz olmasına neden olmuştur. Bu durum, Tarımsal Araştırma-Geliştirme (ARGE) alanının bir bölümü olan Zootekni Alanı’na da yansımıştır. Bu bağlamda sığır türünün gerek desteklemeler, gerekse AR-GE etkinliklerinde gerektiğinden daha yüksek düzeyde öne çıkarıldığı gözlemlenmektedir (kaldı ki, burada da desteklemelerin ağırlıklı olarak dev sığırcılık işletmelerine yöneltildiği, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihmal edildiği bilinmektedir). Bütün bunların sonucu olarak koyunda verimlilik artırılamadığı için koyun sayısının azalmasıyla kırmızı et ve koyun sütü üretimi ile deri sayısında önemli düşüşler yaşanmaktadır. Ulusal bilim ve teknoloji politikaları bağlamında Zootekni Alanındaki Ar-Ge etkinliklerinde koyunculuğa önem verilmesi kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortadadır.
Lack of national policies on science and technology caused that current policies become acentric and uncontrolled in Turkey. This situation includes also Zootechnics which is a branch of Agricultural Research and Development (R&D). In this context, it is observed that cattle species is supported much more than necessary levels in terms of either subsidies or R&D incentives (moreover we can observe that subsidies are directed to large-scale cattle farms rather than small-middle size farms). Consequently, we have experienced decreases in the leather numbers, sheep-milk and red meat production due to decreasing the numbers of sheep and productivity. In the context of national science and technology policies, it is inevitable that sheep breeding should be considered in the Zootechnics and R&D.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154096
http://hdl.handle.net/11452/3687
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2009 Cilt 23 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_2_6.pdf249.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons