Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3686
Title: Türkiye koyun ıslahı çalışmaları
Other Titles: Improvement studies in Turkey sheep husbandry
Authors: Sönmez, Reşit
Kaymakçı, Mustafa
Eliçin, Ayhan
Wassmuth, Rudolf
Taşkın, Turgay
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.
Tuncel, Erdoğan
Keywords: Türkiye
Saf yetiştirme ve seleksiyon
Melezleme çalışmaları
Örgütlenme
Yeni koyun tipleri
Yerli koyun ırkları
Turkey
Pure husbandry and selection
Crossbreeding studies
Organization
New sheep types
Domestic sheep breeds
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sönmez, R. vd. (2009). "Türkiye koyun ıslahı çalışmaları". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(2), 43-65.
Abstract: Türkiye’de koyun ıslah çalışmalarının, Cumhuriyetin kuruluşu ile başladığı söylenebilir. İlk çalışmalar, nitelikli yapağı üretmek amacıyla merinoslaştırma ile gündeme gelmiştir. Daha sonraları ise, yerli ırkların kuzu, et ve süt verim yönünde ıslahı çalışmaları yoğunluk kazanmıştır. Ancak bu çalışmalarda yerli koyun ırklarının seleksiyona yanıt veremeyecek bir düzeyde olduğu yargısına varılmış, araştırmalarda melezleme programlarına ağırlık verilmiştir. Melezlemenin de yeterince başarılı olduğu söylenemez. Koyun ıslahı çalışmalarında yeterince başarılı olunmamasının geneldeki nedeni, Türkiye’de gerçek anlamda Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikası’nın olmayışıdır. Özelde ise zootekni alanında desteklemeler ve çalışmalarda sığır türünün ağırlığından daha yüksek düzeyde öne çıkarılmasıdır. Bir önemli nedeni de, koyun yetiştiricilerinin teknik ve ekonomik olarak örgütsüz oluşudur.
It can be said sheep improvement studies with establish of Republic in Turkey. First studies was come to order for obtaining quality wool production the study of Merino improvement. Afterwards, it has been concentrated studies on fertility, meat and milk yield levels of domestic sheep breeds. But in these studies, it was derived that domestic sheep breeds insufficient level for selection and concentrated on crossbreeding studies. Also, it can’t be said to be successful of crossbreeding studies. Reason of unsuccessful, there is no national science and technology policy. In special, illustrated policy should be put forward on animal production. On the other hand, there is no technical and economic organization of sheep breeders’.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154095
http://hdl.handle.net/11452/3686
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2009 Cilt 23 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_2_5.pdf309.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons