Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3685
Title: Koyunculukta yeni üretim teknikleri
Other Titles: New production techniques in sheep breeding
Authors: Emsen, Ebru
Koşum, Nedim
Keywords: Koyun
Biyoteknoloji
Üreme
Sheep
Biotechnology
Reproduction
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Esmen, E. ve Koşum, N. (2009). "Koyunculukta yeni üretim teknikleri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(2), 33-42.
Abstract: Mevcut koyun varlığı ile dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye, kültür ırkı ve melezlerinin düşük oranda olması ve yerli ırk koyunların verim düzeylerinin düşüklüğü nedeni ile hayvansal üretim açısından istenilen düzeyde bulunmamaktadır. Günümüzde biyoteknolojik yöntemler kullanarak hayvan ıslahını hızlandırmak ve hayvanların verim düzeylerini artırmak mümkün görülmektedir. Islah stratejilerinin verim artışlarına etkisi ve kazandırdığı hız ise seçilen yöntemler itibariyle farklılık göstermektedir. Teknolojik ve ekonomik nedenlerden dolayı geleneksel yönetmelerde ısrarlı olan gelişmekte olan ülkelerin verim özelliklerinde kaydettikleri gelişmenin ABD, Avrupa ve Okyanusya ülkelerinde kazanılan genetik ilerleme ile karşılaştırıldığında bir hayli geride kaldığı görülmektedir. Genetik ilerlemede arzu edilen standartlara en kısa sürede ulaşmak ancak biyoteknolojinin sunduğu imkânlardan faydalanarak mümkün olmaktadır. Son 10-20 yıldır hızlı bir gelişme sürecine giren biyoteknoloji hayvancılıkta yoğun bir uygulama alanı bulmuştur. Yardımcı üreme teknolojisinde (YÜT) başvurulan modern teknikler, yeni gen kaynaklarının elde edilmesi, mevcutlarının ıslahı ve koruma programları kapsamında kullanılmaktadır. Yardımcı üreme teknolojilerinin konularını kızgınlık senkronizasyonu, süperovulasyon, suni tohumlama, in vitro fertilizasyon, in vivo ve in vitro embriyo üretimi ve transferi, embriyo ve sperma dondurma, embriyo bölme, kopyalama, transgenik hayvan üretimi ile arzu edilen cinsiyette yavru üretimi oluşturmaktadır. Bu çalışmada YÜT’ ne konu olan tekniklere değinilerek koyun yetiştiriciliğinde uygulanması ve bilimsel açıdan değerlendirilmesi yapılmıştır.
Even though Turkey is placed in countries with the highest number of the sheep population in the world, production levels for animal husbandry is not appreciable due to low incidence of culture breeds and its crosses in addition to the low production traits of native breeds. Today’s world it is possible to increase production level and gain genetic improvement in animal breeding using biotechnological technologies. The effects of breeding strategies on the increase of production are differed for the technologies utilized. Comparisons of the genetic improvement obtained by developing countries insist on traditional breeding techniques due to the technologic and economic reasons are far from the improvements gained by USA, Europe and Oceania countries. To achieve desired standards in genetic improvement in a short period it is required to benefit the possibilities comes from biotechnology. Biotechnology was improved last 10-20 years and found a great application in animal husbandry. The techniques in assisted reproductive technologies (ART) are used to obtain new breed, improving and preservation of existed native breeds. The ART techniques include estrus synchronization, superovulation, artificial insemination, in vitro fertilization, in vivo and in vitro embryo production and transfer, embryo and semen cryopreservation, embryo splitting, cloning, production of transgenic animals, and producing desired sex offspring. This review describes application of ART in sheep production and research.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154094
http://hdl.handle.net/11452/3685
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2009 Cilt 23 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_2_4.pdf235.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons