Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3683
Title: Entansif koyunculukta besleme
Other Titles: Nutrition in intensive sheep production
Authors: Alçiçek, Ahmet
Yurtman, Yaman
Keywords: Koyun
Besleme
Sheep
Nutrition
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alçiçek, A. ve Yurtman, Y. (2009). "Entansif koyunculukta besleme". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(2), 1-13.
Abstract: Koyunlar, doğal olarak çok çeşitli yemleri otlama kabiliyetinde olup diğer tarım hayvanlarından çok daha fazla oranda kaba yem tüketmektedirler. Nitekim ülkemizde yetiştirilen koyunların toplam yem gereksiniminin yaklaşık % 90’nının kaba yemlerle karşılandığı bilinmektedir. Koyun yetiştiriciliğinde başarı, büyük ölçüde koyun başına büyütülen kuzu yüzdesi ve pazara sunulan kuzu miktarı ile ölçülmektedir. Bu kriterleri etkileyen en önemli faktör koyunların beslenmesidir. Nitekim koyunların yıllık yem giderleri tüm üretim maliyetlerinin % 60-70’ini oluşturmaktadır. Bu nedenle, süt, et ve yapağı verimini artıran ideal bir koyun yemi, besin maddelerince zengin, düşük maliyetli, hayvan tarafından sevilerek tüketilmeli ve toksik olmamalıdır. Bu makalede, koyunların beslenmesi; gelişmekte olan koyunların beslenmesi, kuru dönemde besleme, flushing beslemesi, gebe hayvanların beslenmesi ve laktasyondaki koyunların beslenmesi başlıklar altında incelenmiş ve besin madde gereksinimleri enerji, protein ve mineral olarak sınıflandırılmıştır.
Sheep are naturally adapted to grazing of a great variety of feeds and consume a higher proportion of forages than any other class of livestock. So, it has been well known that 90 % of the total feed supply of the Turkish sheep production is derived from forage. Success in the sheep production is largely measured by the percentage lamb raised and the amount of lambs marketed per ewe. The most important factor effecting these criteria is the nutrition of the sheep. Also, the yearly feed of the sheep represents about 60-70% of all production cost. Therefore, the ideal sheep feed increasing milk, meat and wool production is nutrients rich, low-cost, palatable and nontoxic. In this article, the feeding of sheep were discussed under the following headings; feeding growing ewes, dry lot feeding, flushing ewes, feeding pregnant ewes and feeding lactating ewes and the nutritive requirements of sheep were classified as energy, protein and minerals.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154092
http://hdl.handle.net/11452/3683
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2009 Cilt 23 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_2_2.pdf249.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons