Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3679
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTurgut, İlhan-
dc.contributor.authorDuman, Ahmet-
dc.date.accessioned2019-12-19T12:38:54Z-
dc.date.available2019-12-19T12:38:54Z-
dc.date.issued2004-03-18-
dc.identifier.citationDuman, A. (2004). Bursa koşullarında bazı mısır varyete gruplarında en uygun tozlama zamanlarının belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3679-
dc.description.abstractBölgemiz koşullarında bazı mısır varyete gruplarında en uygun toz verme zamanlarının gün ve saat olarak belirlenmesi amacıyla yapılan deneme, Uludağ Üniversitesi, Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi, deneme tarlalarında 2001 ve 2002 yıllarında tesadüf parselleri deneme desenine göre yürütülmüştür. Araştırmada, atdişi mısır, san sert mısır, şeker mısırı, cin mısın ve bölümümüzde geliştirilen 109/1 A kendilenmiş atdişi mısır hattı kullanılmıştır. Araştırmada iki yıllık birleştirilmiş sonuçlar incelendiğinde, en yüksek tane tutma oranlan, koçan püskülleri oluşmaya başladıktan sonra; atdişi mısırda 3. gün, saat 11.00; şeker mısınnda 3. gün, saat 08.00-11.00; san sert mısırda 1-3. gün, saat 08.00- 14.00; cin mısınnda 1-4. gün, saat 1 1.00 ve 109/1 A kendilenmiş atdişi mısır hattında 1- 3. gün, saat 11.00'de yapılan toz verme işlemlerinden elde edilmiştir. En düşük tane tutma oranlanm ise, atdişi mısırda 10. gün, saat 17.00; şeker mısınnda 9. gün, saat 17.00; san sert mısırda 8. gün, saat 17.00; cin mısınnda 10. gün, saat 17.00 ve 109/1A kendilenmiş atdişi mısır hattında 10. gün, saat 17.00'de yapılan toz verme işlemleri vermiştir.tr_TR
dc.description.abstractThis study was conducted to identification of better pollination times (as day and hour) on different corn varieties in Research and Application Center of Faculty of Agriculture of the Uludağ University in 2001 and 2002 years. The varieties were tested in the randomized complete plot desing. In this research, dent corn, flint corn, sweet corn, popcorn and our inbred dent corn were used. In the research, combined two years dates were investigated and the highest seed ratios were obtained from pollination by 3rd day, at 1 1.00 in dent corn, 3rd day, at 8.00- 11.00 in sweet corn, 3rd day, at 8.00-14.00 in flint corn, l-4th day, at 11.00 in popcorn and 3rd day, at 11.00 in inbred dent corn called 109/1 A after ear silk emerging. The lowest seed ratios were found from pollination by 10th day, at 17.00 in dent corn, popcorn and inbred dent com 109/1 A, respectively and 9th day, at 17.00 in sweet corn, 8th day, at 17.00 in flint corn.en_US
dc.format.extentV, 91 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectMısırtr_TR
dc.subjectToz verme zamanıtr_TR
dc.subjectÇiçek tozutr_TR
dc.subjectTane tutma oranıtr_TR
dc.subjectCornen_US
dc.subjectPollination datesen_US
dc.subjectPollenen_US
dc.subjectSeed ratiosen_US
dc.titleBursa koşullarında bazı mısır varyete gruplarında en uygun tozlama zamanlarının belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeIdentification of better pollination times on different corn varieties in Bursaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154065.pdf
  Until 2099-12-31
6.9 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons