Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3679
Başlık: Bursa koşullarında bazı mısır varyete gruplarında en uygun tozlama zamanlarının belirlenmesi
Diğer Başlıklar: Identification of better pollination times on different corn varieties in Bursa
Yazarlar: Turgut, İlhan
Duman, Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Mısır
Toz verme zamanı
Çiçek tozu
Tane tutma oranı
Corn
Pollination dates
Pollen
Seed ratios
Yayın Tarihi: 18-Mar-2004
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Duman, A. (2004). Bursa koşullarında bazı mısır varyete gruplarında en uygun tozlama zamanlarının belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bölgemiz koşullarında bazı mısır varyete gruplarında en uygun toz verme zamanlarının gün ve saat olarak belirlenmesi amacıyla yapılan deneme, Uludağ Üniversitesi, Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi, deneme tarlalarında 2001 ve 2002 yıllarında tesadüf parselleri deneme desenine göre yürütülmüştür. Araştırmada, atdişi mısır, san sert mısır, şeker mısırı, cin mısın ve bölümümüzde geliştirilen 109/1 A kendilenmiş atdişi mısır hattı kullanılmıştır. Araştırmada iki yıllık birleştirilmiş sonuçlar incelendiğinde, en yüksek tane tutma oranlan, koçan püskülleri oluşmaya başladıktan sonra; atdişi mısırda 3. gün, saat 11.00; şeker mısınnda 3. gün, saat 08.00-11.00; san sert mısırda 1-3. gün, saat 08.00- 14.00; cin mısınnda 1-4. gün, saat 1 1.00 ve 109/1 A kendilenmiş atdişi mısır hattında 1- 3. gün, saat 11.00'de yapılan toz verme işlemlerinden elde edilmiştir. En düşük tane tutma oranlanm ise, atdişi mısırda 10. gün, saat 17.00; şeker mısınnda 9. gün, saat 17.00; san sert mısırda 8. gün, saat 17.00; cin mısınnda 10. gün, saat 17.00 ve 109/1A kendilenmiş atdişi mısır hattında 10. gün, saat 17.00'de yapılan toz verme işlemleri vermiştir.
This study was conducted to identification of better pollination times (as day and hour) on different corn varieties in Research and Application Center of Faculty of Agriculture of the Uludağ University in 2001 and 2002 years. The varieties were tested in the randomized complete plot desing. In this research, dent corn, flint corn, sweet corn, popcorn and our inbred dent corn were used. In the research, combined two years dates were investigated and the highest seed ratios were obtained from pollination by 3rd day, at 1 1.00 in dent corn, 3rd day, at 8.00- 11.00 in sweet corn, 3rd day, at 8.00-14.00 in flint corn, l-4th day, at 11.00 in popcorn and 3rd day, at 11.00 in inbred dent corn called 109/1 A after ear silk emerging. The lowest seed ratios were found from pollination by 10th day, at 17.00 in dent corn, popcorn and inbred dent com 109/1 A, respectively and 9th day, at 17.00 in sweet corn, 8th day, at 17.00 in flint corn.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3679
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
154065.pdf
  A kadar 2099-12-31
6.9 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons