Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3677
Title: Motor silindir sübaplarındaki akışın hesaplamalı olarak analizi
Other Titles: Computional analysis of the flow around the engine inlet valves
Authors: Pulat, Erhan
Aykırı, Çetin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: İçten yanmalı motorlar
Emme valfleri
Hesaplamak akışkanlar dinamiği (HAD)
Türbülanslı akışlar
Türbülans yoğunluğu
Internal combustion engines
Inlet valves
Computational fluid dynamics (CFD)
Turbulent flows
Turbulence intensity
Issue Date: 30-Mar-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aykırı, Ç. (2004). Motor silindir sübaplarındaki akışın hesaplamalı olarak analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği (CFD) metodu ile iki farklı yanma odası geometrisinde emme stroku boyunca emme valfi çevresindeki hava akışı incelenmiştir. Akış, iki boyutlu kararlı, sıkıştırılamaz ve türbülanslı olarak tanımlanmıştır. Türbüîans modeli olarak RNG k-e modeli seçilmiştir. Yanma odası ve emme valfi geometrilerinin boyutları, bir karakteristik dizel motoruna ait çap ve strok değerleri kullanılarak hesaplandı. Farklı sonlu eleman tiplerinin analiz sonuçları üzerindeki etkisini karşılaştırmak amacıyla iki boyutlu geometriler üzerinde sonlu eleman olarak dörtgen ve üçgen eleman tipleri kullanıldı. Sonuç olarak, iki farklı yanma odası geometrisinin, silindir içindeki hız dağılımı, ortalama kinetik türbülans enerjisi, türbülans şiddeti, sıcaklık ve gaz yoğunluğu gibi akış karakteristikleri üzerindeki etkisi karşılaştırıldı. Ayrıca, giriş türbülans şiddetinin farklı motor devir sayılarında silindir içindeki ortalama türbülans şiddeti üzerindeki etkisi araştırıldı.
In this study, the air flow around the inlet was investigated valve for two different combustion chamber geometry the during intake stroke using CFD method. The flow was defined as 2D, steady, incompressible, and turbulent. RNG k-e as turbulence model was chosen. The dimensions of combustion chamber and inlet valve geometries were calculated using the bore and the stroke values which belongs to characteristic diesel engine. Quad and tri mesh types as finite element were used on 2D geometries in order to compare the effects of different mesh types on the analysis results. Consequently the effects of two different combustion chamber geometry on the flow characteristics such as velocity distribution, overall turbulence kinetic energy, turbulence intensity, temperature, and gas density in the combustion chamber was compared. Also the effect of inlet turbulence intensity on the overall turbulence intensity in the combustion chamber at different engine cycles was investigated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3677
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154066.pdf
  Until 2099-12-31
5.51 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons