Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3673
Title: Traktördeki eğitmen koltukları için katlanır mekanizma tasarımı ve analiz çalışmaları
Other Titles: Folding mechanism design and analysis for trainer seats on tractor
Authors: Solmaz, Erol
Dalgıç, Kemal
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Traktör eğitmen koltuğu
Katlanabilir mekanizmalar
Katlanabilir traktör koltuğu
Tractor trainer seat
Folding mechanism
Foldable trainer seat
Issue Date: 24-Nov-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dalgıç, K. (2016). Traktördeki eğitmen koltukları için katlanır mekanizma tasarımı ve analiz çalışmaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, traktörlerde eğitmen koltuğu olarak adlandırılan koltuğun tasarımı amaçlanmıştır. Traktörlerde bulunan eğitmen koltukları; oturaklarının bir kısmının katlanarak hem kabine giriş çıkışların kolaylaştırılması hem de kullanılmadığı zamanlarda sürücünün hareket alanının arttırılması, fazla yer kaplamaması adına katlanabilir olmasını gerektirmektedir. Bu projede eğitmen koltuğu için Ar-Ge faaliyetleri yürütülürken özellikle katlanabilir mekanizma üzerine Ar-Ge çalışmaları yoğun olarak yürütülmüştür. Proje kapsamında mevcut koltuklara alternatif olacak birden fazla yeni ve özgün katlama mekanizmaları tasarlanıp bilgisayar ortamında hem kinematik hem de yapısal analizler yapılması planlanmıştır. Bu analizler sonucu sektör beklentilerine uygun olan belirlenip imalatı yapılmıştır. Müşteri talepleri, ergonomi ve dayanım açısından proje kapsamında belirlenen özelliklere göre tasarım ve imalatı yapılan ve iki kısımdan oluşan oturak ve dayama kısımları ile yine proje kapsamında belirlenen özgün katlama mekanizmasının montajı yapılarak proje çıktısı ürün olan eğitmen koltuğu elde edilmiştir.
In this study, it is aimed to design a trainer seat which is used on tractors. Trainer seats on tractors requires to be folded to make easier get on and get of the tractors, to increasing the movement area when it is not used for driver. In this project, we are running intensive research and development activities especially on folding mechanisms. We are planning to design an original alternative folding mechanism and to make structural and kinematic analysis for this new design for current seats within this project. As a result of this analysis we will identify the sector needs and produce suitable trainer seat for sector. Trainer seat will be produced with determinated properties of design and production in required ergonomy and strength, with assemblying the original folding mechanism on two pieces of the seat according to customer requests.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3673
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
455511.pdf3.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons