Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3672
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRehber, Erkan-
dc.contributor.authorÖzer, A. İlker-
dc.date.accessioned2019-12-19T12:17:39Z-
dc.date.available2019-12-19T12:17:39Z-
dc.date.issued2004-04-05-
dc.identifier.citationÖzer, A. İ. (2004). Elektronik ticaret ve tarımsal pazarlamada uygulama olanakları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3672-
dc.description.abstractUluslararası ticaretin küreselleşmesinde, bilgi ekonomisi ve diğer iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler önemli bir role sahiptir. Dünyada internet kullanımının artmasıyla birlikte, "elektronik iş" ve "elektronik ticaret" gibi yeni ekonomi kavramları da ortaya çıkmıştır. 2003 yılı itibariyle, dünya genelindeki e-ticaret hacmi 1,14 trilyon dolara ulaşmıştır. Tarımsal ürünlerin üreticileri, tedarikçileri, dağıtıcıları ve alıcıları için en önemli internet ortamları; tarımsal ürün ticaret borsalarının internet siteleri ile "elektronik pazaryerîeri" olarak nitelendirilen, küresel çaptaki internet siteleridir. AB ve ABD kaynaklı olarak gerçekleştirilmiş olan araştırma projelerinin sonuçlarına göre, özellikle gelişmiş ülkelerdeki çiftçiler ve tarımsal ürün tüccarları tarafından, internet ve elektronik ticaret uygulamalarının yoğun olarak kullanılmaktadır. ABD' deki küçük ve orta ölçekteki tarımsal işletmelerin yaklaşık %40'ı e-ticaretten yararlanmakta olup, Avrupa kaynaklı birçok tarımsal içerikli internet sitesi de faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye'de tarımsal ürünlerin pazarlanması aşamasında e-ticaretin kullanımı ile ilgili olarak; ticaret borsaları, tarımsal sanayi işletmeleri ve perakendecilerin internet kullanımı da bu çalışma kapsamında incelenmiştir. Buna göre, Türkiye'deki tarımsal ticaret borsalarına ait internet sitelerinin, etkin olarak e-ticareîe yönelik olmayan, tanıtım amaçlı uygulamalar olduğu görülmüştür. Bazı büyük perakendeci şirketlerin e- ticarete yönelik başarılı uygulamalarına rastlanılmıştır. İnternet ve e-ticaret altyapısının henüz yeterli düzeye ulaşamadığı Türkiye'de, diğer birçok sektörde olduğu gibi, tanm sektöründe de teknolojik altyapı ve bilgi birikimi eksiliğinin, e-ticaretin önündeki en büyük engel olduğu görülmektedir. Gelişmekte olan diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'de de elektronik ticaretin tarımsal pazarlamada yaygınlaştmlabilmesi için, yapılması gerekli olan çalışmaların başlıcalan; teknolojik altyapının geliştirilebilmesi için gerekli yatırımların hızlandırılması, tanm ürünlerinin ticareti ile uğraşan firma ve kişilere internet kullanımının benimsetilmesini sağlayacak eğitim ve teşvik kampanyaları düzenlenmesi olarak belirtilebilir.tr_TR
dc.description.abstractThe information economy and the developments in other communication technologies have an important role in the globalization of trade. The new economy concepts "e-business" and "e-commerce" had emerged and become widely used by the increase of internet usage. The volume of e-commerce in the world had reached to 1,14 trillion dollars by the year 2003. The web sites of commodity exchanges and the global web sites (e-market places) for the producers, suppliers, distributors and buyers of agricultural products are the most important internet environments for the e-commerce of agricultural products. According to the results of US and EU research projects, the internet applications are being used extensively by the farmers and the traders of the agricultural products, especially in the developed countries. 40 % of the US small and medium size farms are using e- commerce and a lot of European internet sites have agricultural contents. The usage of internet and e-commerce by the Turkish commodity exchanges for agricultural products, the agricultural industry enterprizes and the retailers of agricultural products in Turkey are also included in this study. Internet sites of Turkish agricultural commodity exchanges aim to present themselves instead of effective e- commerce applications for agricultural products. Also some of the big retailers have succesful e-commerce applications. The internet and e-commerce applications have not yet become widespread in Turkey. The lack of information and tecnological infrastructure seem to be the biggest difficulty that limits the usage of internet and e-commerce. The necessary works that must be done in order to make the e-commerce facilities widespread, during the marketing of agricultual products in the developing countries-as well as in Turkey- can be as the following: To accelerate the neccesary investments for the improvement of tecnological infrastructure, to arrange educational and encouragement campaigns in order to adopt computer and internet usage to people and to the firms that trades agricultural products.en_US
dc.format.extentV, 88 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectZiraattr_TR
dc.subjectAgricultureen_US
dc.titleElektronik ticaret ve tarımsal pazarlamada uygulama olanaklarıtr_TR
dc.title.alternativeElectronic commerce and application possibilities in agricultural marketingen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154064.pdf
  Until 2099-12-31
5.35 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons