Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3660
Başlık: Geometrik yapılarda çifte oran
Diğer Başlıklar: Cross ratio in geometric structures
Yazarlar: Çiftçi, Süleyman
Akpınar, Atilla
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Moufang-Klingenberg düzlemleri
Lokal alterne halka
Dual sayılar halkası
Cayley cebirleri
4-geçişkenlik
Projektif kolinasyon
Çifte oran
Moufang-Klingenberg planes
Local alternative ring
Ring of dual numbers
Cayley algebras
4-transitivity
Projective collineation
Cross-ratio
Yayın Tarihi: 2007
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Akpınar, A. (2007). Geometrik yapılarda çifte oran. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu doktora tezinde A := A (") = A + A" dual sayılar halkası ile koordinatlanan M(A) Moufang-Klingenberg (MK) düzlem sınıfi incelenmistir. M(A) nın kolinasyonlar grubunun dörtgenler üzerinde geçisken oldugu önemli sonucu elde edilmistir. Ayrıca, çifte oranın bazı özellikleri incelenerek ?Bir dogru üzerinde ikiser ikiser aynı komsulukta olmayan dört noktanın harmonik pozisyonda olması için gerek ve yeter sart bu noktaların harmonik olmasıdır.? önermesi ispat edilmistir. 2000 Matematik Konu Sınıflaması: 51C05, 51A35, 51A10, 17D05
In this doctoral thesis a certain class of Moufang-Klingenberg (MK) planesM(A) coordinatized by the ring of dual numbers A := A(") = A + A" is investigated. The important result that the group of collineations of M(A) is transitive on quadrangles is obtained. Besides, by being investigated some properties of cross-ratio it is proven that this lemma: Any pairwise non-neighbour four points on a line are in harmonic position if and only if they are harmonic. 2000 Mathematical Subject Classication: 51C05, 51A35, 51A10, 17D05
URI: http://hdl.handle.net/11452/3660
Koleksiyonlarda Görünür:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
202340.pdf791.21 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons