Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3660
Title: Geometrik yapılarda çifte oran
Other Titles: Cross ratio in geometric structures
Authors: Çiftçi, Süleyman
Akpınar, Atilla
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Moufang-Klingenberg düzlemleri
Lokal alterne halka
Dual sayılar halkası
Cayley cebirleri
4-geçişkenlik
Projektif kolinasyon
Çifte oran
Moufang-Klingenberg planes
Local alternative ring
Ring of dual numbers
Cayley algebras
4-transitivity
Projective collineation
Cross-ratio
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akpınar, A. (2007). Geometrik yapılarda çifte oran. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu doktora tezinde A := A (") = A + A" dual sayılar halkası ile koordinatlanan M(A) Moufang-Klingenberg (MK) düzlem sınıfi incelenmistir. M(A) nın kolinasyonlar grubunun dörtgenler üzerinde geçisken oldugu önemli sonucu elde edilmistir. Ayrıca, çifte oranın bazı özellikleri incelenerek ?Bir dogru üzerinde ikiser ikiser aynı komsulukta olmayan dört noktanın harmonik pozisyonda olması için gerek ve yeter sart bu noktaların harmonik olmasıdır.? önermesi ispat edilmistir. 2000 Matematik Konu Sınıflaması: 51C05, 51A35, 51A10, 17D05
In this doctoral thesis a certain class of Moufang-Klingenberg (MK) planesM(A) coordinatized by the ring of dual numbers A := A(") = A + A" is investigated. The important result that the group of collineations of M(A) is transitive on quadrangles is obtained. Besides, by being investigated some properties of cross-ratio it is proven that this lemma: Any pairwise non-neighbour four points on a line are in harmonic position if and only if they are harmonic. 2000 Mathematical Subject Classication: 51C05, 51A35, 51A10, 17D05
URI: http://hdl.handle.net/11452/3660
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202340.pdf791.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons