Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3659
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBayram, Ali-
dc.contributor.authorSaraçoğlu, Murat Hayri-
dc.date.accessioned2019-12-19T11:45:35Z-
dc.date.available2019-12-19T11:45:35Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.citationSaraçoğlu, M. H. (2007). D2 çeliğinden üretilmiş ve değişik şartarda plazma nitrürlenmiş zımbaların aşınma davranışının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3659-
dc.description.abstractPlazma ile yüzey işlemleriyle malzemenin yüzey ve yüzeye yakın bölgelerinin yapısal özellikleri değiştirilerek aşınma, korozyon direnci ve yorulma mukavemeti artırılır. Plazma nitrürasyonu ile yüzeyi sertleştirilen D2 çeliğinin kuru sürtünmeli şartlarda aşınma deneyi yapılmıştır. Plazma nitrürasyon işleminde, süre ve basınç işlem değişkenleri olarak kullanılmıştır. Plazma nirürasyonu ile aşınma dayanımında önemli artışlar elde edilmiştir. Aşınma dayanımı ile sertlik arasında bir ilişki belirlenememiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe surface treatments with plasma improve the wear, corosion resistance and fatigue strength by change properties of surface and near-surface region of material. Dry sliding wear tests were carried out on a plasma nitrided steel. Plazma nitriding process variables included time and pressure. It was found that the wear resistance improved considerably after the plazma nitriding process. No correlation could be detected between the wear resistance and hardness.en_US
dc.description.sponsorshipÇelik Holdingtr_TR
dc.format.extentX, 60 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectPlazma nitrürlemetr_TR
dc.subjectTribolojitr_TR
dc.subjectTakım çeliğitr_TR
dc.subjectPlasma nitridingen_US
dc.subjectTribologieen_US
dc.subjectTool steelsen_US
dc.titleD2 çeliğinden üretilmiş ve değişik şartarda plazma nitrürlenmiş zımbaların aşınma davranışının incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeThe resarch of the stamps, that are produced from D2 steel and plasma nitrided in diffrirent conditions, wearing behaviouren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202334.pdf3.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons