Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3641
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKemikli, Bilal-
dc.contributor.authorAydın, Mehtap-
dc.date.accessioned2019-12-19T11:05:33Z-
dc.date.available2019-12-19T11:05:33Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.citationAydın, M. (2007). Bîçâre dîvânı inceleme-metin. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3641-
dc.description.abstractÇalışmada, Onyedinci yüzyıl sûfî şâirlerinden Abdullâh Bîçâre’nin Dîvân’ı günümüz Türkçesine aktarılmıştır. Dîvân üzerinde tetkikler yapılabilmesi için müellifin edebî kişiliğini oluşturan faktörlerin incelenmesi gerekmiştir. Bu gereklilik sebebiyle Bîçâre’nin yaşadığı yıllardaki ictimâî, siyâsî ve kültürel ortam ortaya konulmuştur. Kaynaklarda hakkında çelişkili ve yüzeysel bilgiler bulunan Bîçâre’nin hayatı uzun araştırmalar sonucunda bir intizam içinde sunulmuştur. Sûfî kimliği ön planda olan Bîçâre’nin hayatı, bu yönüne ağırlık verilerek aktarılmıştır. Metin, şekil ve muhteva açısından incelenmiştir. Bîçâre’nin edebî yönüyle ilgili hiçbir kaynakta hiçbir bir bilgiye tesadüf edilmediğinden Sûfî’nin şiiri üzerinde derinlemesine tetkiklerde bulunulmuştur. Çalışmanın sonucunda Bîçâre’nin fikrî ve edebî yönüyle Türk Tasavvuf Kültüründeki yeri ortaya konulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractAbdulâh Bîçâre’s who is the one of the sûfîes of seventeenth century Dîvân (poems) has translated from the Turkish with Ottoman Alphabet to the Turkish with Latin Alphabet and the text has analisied. Before analysing the text , efffects of social, political, cultural background on Biçâre’s poem has exposed. There are contratictions in sources about Bîçâre’s biography and there are superficial knowledges about him. Because of this exposing his biography has needed hard work. His mystical side has insisted when His biography has exposed . The text (Dîvân)’s contents and structure have researched. There are no knowledge about Bîçâre’s poetical side, so his this side has examined in detail along the research. In consequence Bîçâre’s pozition in Culture of Türkish Sufism has presented.en_US
dc.format.extentXIII, 192 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBîçâre Derviştr_TR
dc.subjectDîvântr_TR
dc.subjectBiyografitr_TR
dc.subjectMetin incelemetr_TR
dc.subjectBîçâre Derwishen_US
dc.subjectBiographyen_US
dc.subjectResearch of texten_US
dc.titleBîçâre dîvânı inceleme-metintr_TR
dc.title.alternativeBîçâre's dîvân research and texten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
210155.pdf1.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons