Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3636
Başlık: Analysis of songs and implications for English language teaching
Diğer Başlıklar: Şarkı analizi ve İngiliz dili eğitimi için çıkarımlar
Yazarlar: Öztürk, İsmet
Kahraman, Volkan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Müzik
Türler
Pop
Rock
Tanıma
Sözcükler
Music
Genres
Recognition
Words
Yayın Tarihi: 19-Eki-2009
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kahraman, V. (2009). Analysis of songs and implications for English language teaching. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmanın amacı pop ve rock müzik türleri arasında dilbilimsel bir fark olup olmadığını ve farklı müzik türlerinin dinleme aktivitelerinde sözcüklerin tanınmasında etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. Bu konuları incelemek için 42 pop ve rock şarkısı ortalama sözcük yoğunluğu analizine tabi tutulmuş ve farkı türlerin etkisinin olup olmadığını araştırmak üzere şarkılardan dördü bir üniversite hazırlık sınıfında öğrencilere bir dinleme aktivitesinde dinletilmiştir. Ortalama sözcük yoğunluğu analizinin sonuçları az da olsa rock şarkılarının pop şarkılarına kıyasla konuşma diline daha yakın olduğunu göstermiştir. Benzer şekilde, sözcük tanıma oranı rock şarkılarında daha fazla çıkmıştır. Sonuçlar rock müziği öne çıkarmaktadır; ancak, daha detaylı bir analiz göstermiştir ki şarkıların sözcük/süre oranları sözcük tanıma başarısında daha güvenilir bir gösterge olarak gözükmektedir.
The aim of this study is to find out whether or not there is a linguistic difference between pop and rock genres and if different music genres have an effect on the recognition of words in song listening activities. In order to investigate these issues, a mean lexical density analysis of 42 pop and rock songs was carried out and 4 of the songs were engaged in a listening activity in a university prep class so as to discover if different genres have an effect on the recognition of words or not. The results of the mean lexical density analysis showed that rock songs, although slightly, are more spoken than pop songs. Accordingly, the recognition success rate was higher in rock songs. The results display a bias towards rock songs; however, a more detailed analysis showed that the word/duration ratio of songs seems to be a more reliable predictor of a success in word recognition.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3636
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
240862.pdf881.37 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons