Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3633
Title: Otomotiv endüstrisinde yüksek mukavemetli sacların şekillendirilebilme özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: Comparison of cold formability properties of high strength steels in the automotive industry
Authors: Öztürk, Ferruh
Uysal, Gökalp
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Konstrüksiyon-İmalat Anabilim Dalı.
Keywords: Geliştirilmiş yüksek mukavemetli çelikler
Soğuk şekillendirme
Geri yaylanma
Çarpma simülasyonu
Advanced high strength steels
Cold forming
Springback
Crash simulation
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uysal, G. (2006). Otomotiv endüstrisinde yüksek mukavemetli sacların şekillendirilebilme özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Otomotiv endüstrisinde yolcu güvenliği, araç performansı ve yakıt ekonomisi üzerinde oluşan yeni gereksinimler doğrultusunda sektörde geliştirilmiş yüksek mukavemetli çeliklerin (Advanced High Stength Steels,AHSS) kullanımı günden güne artmaktadır. Geliştirilmiş yüksek mukavemetli çeliklerin kullanımıyla, mukavemetin artışı ile kazanılan avantajın yanısıra , malzemenin soğuk şekillendirilebilirliğinin azalışı ve geri yaylanma davranışının artışı gibi bazı dezavantajlarıda mevcuttur . Bu çalışmada örnek seçilmiş bir parça üzerinde farklı malzemeler kullanarak, soğuk şekillendirme ve geri yaylanma simülasyonları gerçekleştirilmiştir. Simülasyonlarda farklı tür çelik sac malzeme kullanılarak yüzey basınçları, form verilebilirlik, geri yaylanma davranışları karşılaştırılmıştır.
In the automotive industry, according to new needs occurring in passenger safety,vehicle performance, and fuel economy, the usage of Advanced High Strength Steels (AHSS) is increasing day by day in this sector. With the usage of Advanced High Strength Steels , in addition to getting the advantage of strength increase, there are some disadvantages like decrease of materials cold formability and increase in the action of springback. In this study, cold forming and springback simulations have been realised using different materials on the chosen sample piece. Using different kinds of steel materials in the simulations, conduct of contact pressures, formability and springback have been compared.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3633
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202326.pdf2.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons