Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3629
Title: Tekstil boyar maddelerinin membran filtre uygulaması ile giderimi
Other Titles: Removal of textile dyes by membrane filter application
Authors: Taşdemir, Yücel
Çevik, Nagihan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Kimya
Mühendislik bilimleri
Çevre Mühendisliği
Chemistry
Engineering sciences
Environmental engineering
Issue Date: 3-Nov-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çevik, N. (2006). Tekstil boyar maddelerinin membran filtre uygulaması ile giderimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: GE Osmonic firması tarafından üretilen SEPA CF II Membran Hücre Sistemi model alınarak dizayn edilen laboratuar ölçekli nanofiltrasyon sistemi ile deneyler yapılmıstır. Azo boyarmadde sınıfına giren C.I. Reactive Orange 72 boyası ve NaCl - Na2SO4 tuzları ile sentetik çözeltiler hazırlanmıs, farklı basınç (2, 3, 4, 5 bar) ve sıcaklık (20 0C, 40 0C) sartlarında DL ve DK membranlarından geçirilmistir. DL ve DK membranlarının her ikisinde de basınç artısıyla akı degeri artmıs, boya giderim verimi ise çok az olsa da düsüs gözlenmistir. Sonuçlar istatistiksel olarak degerlendirilmistir. Yapılan deneylerin sonucunda; DL membranında elde edilen akı degerleri daha yüksek, boya ve tuz giderim verimleri ise DK membranında daha yüksek çıkmıstır. Yapılan çalısmalardaki boya giderim sonuçlarına göre optimum isletme sartları belirlenmistir. DL ve DK membranları için en iyi boya giderim verimi; 20 0C sıcaklık ve 5 bar basınç isletim sartlarında, 500 mg/l boya ve 10 g/l NaCl konsantrasyonundaki çözelti ile elde edilmistir. Bu isletim sartlarında ve çözelti ile yapılan deneylerde KO ve toplam azot parametrelerine bakılmıs, DK membranında boya ve tuz giderim verimlerinde oldugu gibi bu parametrelerin giderim verimleri de yüksek çıkmıstır.
Experiments were carried out by the nanofiltration system with laboratory scale designed by taking the SEPA CF II Membrane Cell System, manufactured by the GE Osmonic Company, as model. Synthetic solutions were prepared with C.I. Reactive Orange 72 paint, that is included in Azo painting materials class, and NaCl-Na2SO4 salts and passed through DL and DK membranes under various pressure (2, 3, 4, 5 bar) and heat (20°C, 40°C) conditions. Flood value on both DL and DK membranes were increased with the pressure increase and very low decrease was observed on paint removal rating. Results are statistically evaluated. As the results of the experiments carried out; it is found out that the flood values gained on DL membrane are higher and paint and salt removal ratings are higher than DK membrane. Optimum operating conditions are designated in accordance with the paint removal results in the studies carried out. Best paint removal rating for DL and DK membranes; is gained with the solution in 500 mg/l paint and 10 g/l NaCl concentration under 20°C heat and 5 bar pressure operating conditions. KOI and total nitrogen parameters are looked over in the experiments carried out with the solution under these operating conditions and removal ratings of these parameters are found high as in the paint and salt removal ratings in DK membrane.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3629
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202323.pdf2.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons