Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3624
Title: Kauçuk kompozitlerde poliester lif takviyesinin kauçuğa yapışma özelliklerinin geliştirilmesi
Other Titles: Improvement of adhesion behaviour of polyester fiber reinforcement in rubber composites
Authors: Hockenberger, Aslı
Koç, Serpil Koral
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Poliester
Hava-jetli tekstüre
Lif takviyeli kauçuk kompozit
Yapışma
Polyester
Air-jet texturing
Fiber reinforced rubber composite
Adhesion
Issue Date: 16-Nov-2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Koç, S. K. (2008). Kauçuk kompozitlerde poliester lif takviyesinin kauçuğa yapışma özelliklerinin geliştirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, poliester ipliklerin kauçuğa yapışma davranışlarının hava-jetli tekstüre yöntemi kullanılarak geliştirilmesi hedeflenmiştir. Çalışma iki adımda gerçekleştirilmiştir. Birinci adımda konvansiyonel polietilen tereftalat (PET) iplikler hava-jetli tekstüre işlemine tabii tutulmuş ve bu işlemin ardından ipliklerin kauçuğa yapışma davranışları incelenmiştir. Bu adımda gerçekleştirilen deneyler sonucunda tekstüre işlemi sonrasında konvansiyonel PET ipliklerin kauçuğa yapışma davranışlarında bir iyileşmenin meydana geldiği gözlenmiştir. Birinci adımda olumlu sonuçlar elde edildiği için teknik alanlarda kullanılan poliester ipliklerinin kullanıldığı ikinci adıma geçilmiştir. İkinci adımda teknik poliester ipliklerin hava-jetli tekstüre işlemleri gerçekleştirildikten sonra bu ipliklerin kauçuğa yapışma deneyleri yapılmış ve elde edilen sonuçlar lif özellikleri ve iplik yapısı ile ilişkilendirilerek incelenmiştir.
The aim of this study was to improve the adhesion behaviour of polyester yarns to rubber by air-jet texturing process. The study was performed in two steps. In the first step conventional poly(ethylene terephthalate) (PET) yarns were air-jet textured and their adhesion behaviour to rubber was investigated. As a result of these studies an improvement of the adhesion behaviour of conventional PET yarns to rubber was achieved. In the second step of the study, air-jet texturing of technical polyester yarns and their adhesion to rubber tests were carried out. The results of the adhesion tests were investigated by means of the fiber properties and the yarn structure.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3624
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246892.pdf35.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons