Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3619
Title: Yapay tatlandırıcılar ve gıda sanayiinde kullanımları
Other Titles: Artificial sweeteners and use in food industry
Authors: Çopur, Ömer Utku
Yılmaz, Neslihan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Yapay tatlandırıcılar
Besleyici değeri olmayan tatlandırıcılar
Diyetetik gıdalar
Düşük kalorili gıdalar
Artificial sweeteners
Non-nutrivite sweeteners
Dietetic foods
Low calorie foods
Issue Date: 22-Jan-2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, N. (2007). Yapay tatlandırıcılar ve gıda sanayiinde kullanımları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde beslenme alıskanlıklarımıza baglı olarak katkı maddelerinin kullanımı beslenmemizde önemli bir yer tutmaktadır. Düsük kalorili yiyecek ve içeceklere tüketimine yönelik egilim 1960'lardan bu yana gittikçe artmıstır. Düsük kalorili gıda ve içecek tüketiminin güncellik kazanması, bu tür gıda üreten isletmelerin de gelismesine yol açmıs ve bu sanayide kullanılan yapay tatlandırıcıların üretilmesine iliskin çalısmaları da hızlandırmıstır. Yapay tatlandırıcılar tatlılık oranı yüksek olan, besin degeri olmayan organik bilesiklerdir. Düsük konsantrasyonlarda bile tatlılık derecelerinin yüksek olması nedeni ile gıda teknolojisinde; enerji vermemeleri ve kan sekerini yükseltmemeleri nedeniyle de bazı hastalıklarda uygulanan diyetlerde büyük ölçüde gereksinim duyulan katkı maddeleridir. Bu nedenlerden dolayı kalorisi düsük özel gıdaların üretiminde, seker tüketimini büyük ölçüde azaltan yapay tatlandırıcıların önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalısmada gıda sanayinde kullanılan yapay tatlandırıcıların özellikleri ve kullanım alanları açıklanmıstır.
Use of artifical sweeteners have importance in our diets due to nutritional habits recently. Since 1960s, consumption of low calorie foods and beverages have increased. Current trends in use of artificial sweeteners cause improve of plants that produce this type of products.Also production of artificial sweeteners are increased. Artificial sweeteners are non-nutritive organic compounds having high level of sweetness. Because of having high levels of sweetness in low concentrations and have not able to increase blood sugar levels, needs of this additives are increased in food technology and diets for some diseases. For this reason, importance of artificial sweeteners that decrease the use of sugar in production of low calorie special foods have increased. In this study characteristics of artificial sweeteners and their uses are explained.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3619
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202320.pdf603.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons