Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3610
Title: Köpük metal malzemelerin fiziksel özellikleri
Other Titles: Physical properties of foam metal materials
Authors: Uğuz, Agah
Avarisli, Ozan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Makine mühendisliği
Mechanical engineering
Issue Date: 10-Jan-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Avarisli, O. (2005). Köpük metal malzemelerin fiziksel özellikleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma kapsamında Alüminyum köpük metalinin basma mukavemeti ve enerji sönümleme kapasitesi incelenmiştir. Yapılan testler sonucunda elde edilen sonuçlar hassasiyet sağlamak açısından sayısal analiz sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. 40000 N' hık bir basma yükü eksenel bir şekilde deney numunesine uygulanmıştır. Deney numunesini temsil eden model ANSYS 8.0 yazılırımda modellenmiş ve aynı yükleme yapılmıştır. Bu iki işlem sonucunda elde edilen sonuçlar iç yapı farklılığı da göz önünde bulundurarak karşılaştırılmıştır.
In this study, compression strength and energy absorbing capacity of the Al-foam material are investigated. Test results were compared with numerical analyses results to achive accuracy. 40000 N was applied axially as a compression load in compression test operation. Same representing geometry was modelled and the same load was applied simultaneously in ANSYS 8.0 classic environment. Extracted results were compared considering geometrical nonlinearity.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3610
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
168271.pdf11.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons