Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3608
Title: Yatay tip ısı değiştiricili toprak kaynaklı ısı pompasının analizi
Other Titles: Analysis of the ground source heat pump with horizontal type heat exchanger
Authors: Yamankaradeniz, Recep
Pastakkaya, Bilsay
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Isı pompası
Yatay tip ısı değiştiricisi
Toprak kaynaklı
Heat pump
Horizontal type heat exchanger
Ground source
Issue Date: 4-Aug-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Pastakkaya, B. (2005), Yatay tip ısı değiştiricili toprak kaynaklı ısı pompasının analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, yatay tip ısı değiştiricili toprak kaynaklı ısı pompasının analizidir. Çalışma kapsamında, ısı pompalan ile ilgili temel kavramları vermek amacıyla, ısı pompasının tarihçesi, ısı pompası teorisi ve ısı pompalarının sınıflandırılması ile ilgili genel bilgiler sunulmuş, yatay tip ısı değiştiricili toprak kaynaklı ısı pompalan ile ilgili yapılan çalışma sonucu elde edilen bilgiler analiz edilmiştir. Söz konusu sistemin projelendirilmesi ve uygulaması ile ilgili işlemler anlatılmış ve alternatif sistemlere göre avantaj ve dezavantajları belirtilmiştir. Çalışmanın son bölümünde, konu ile ilgili varılan sonuçlar sunularak, tespit edilen olumsuzluklar ve çözümleri ile ilgili öneriler verilmiştir.
The aim of this study is to analyse the ground source heat pump with horizontal type heat exchanger. In order to give the basic concepts about heat pumps, general knowledge about the history, the theory and the classification of heat pumps are presented and the information which is obtained from a study about the ground source heat pumps with horizontal type heat exchanger is analysed. The processes of the design and application of this system are described and in comparision with alternative systems its advantages and disadvantages are made clear. At the last chapter of the study, conclusions are presented and the suggestions are made about the solutions of the problems that are already obtained.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3608
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
168270.pdf7.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons