Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3604
Title: Hava fotoğrafları ve coğrafi bilgi sistemleri yardımı ile Uludağ'ın Sarıalan ve Zirve arasındaki bölgesinin vejetasyon haritasının çıkarılması
Other Titles: The preparation of the vegetation map of the area extending between Sarıalan and Zirve of Uludağ National Park by using aerial photograps and geographical information systems
Authors: Gökçeoğlu, Mustafa
Arslan, Hülya
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Coğrafi bilgi sistemleri (CBS)
Vejetasyon haritası
Hava fotoğrafları
Uludağ Milli Parkı
Geographical information systems (GIS)
Vegetation mapping
Aerial photographs
Uludağ National Park
Issue Date: 25-Jan-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arslan, H. (1999). Hava fotoğrafları ve coğrafi bilgi sistemleri yardımı ile Uludağ'ın Sarıalan ve Zirve arasındaki bölgesinin vejetasyon haritasının çıkarılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Uludağ Milli Parkında Sarıalan ve Zirve arasında kalan bölgenin vejetasyon mozaiği hava fotoğrafları ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknikleri kullanılarak hazırlandı. Bitki toplulukları ve vejetasyon tiplerinin toplam araştırma alanındaki örtülülüğü hem mutlak değer (ha) hem de yüzde (%) olarak hesaplandı. Çalışma alanında, Abies bornmuelleriana-Top\u\uğu tarafından temsil edilen orman vejetasyon tipi % 43.31 'lik örtü ile egemendir. Ruderal vejetasyon tipi bozulmuş alanlarda yayılış gösterir. Bu vejetasyon tipinin çalışma alanı içerisinde bulunuşu Uludağ Milli Parkının antropojenik etkilere maruz kaldığını gösterir.
In this study, the vegetation map of the area extending between Sanalan and Zirve in the Uludağ National Park is prepared by using aerial photographs and Geographical Information Systems (GIS) techniques. The cover of plant communities and vegetation types is calculated in both absolute values (ha) and as percentage (%) of the total area. Forest vegetation type represented by Abies bornmuelleriana-community is dominant on the research area. The ruderal vegetation type is dominant on the disturbed lands. The presence of this vegetation type in the research area indicates that the natural vegetation of Uludağ National Park is ifluenced by various factors. Keywords: Geographical Information Systems (GIS), Vegetation Mapping, Aerial Photographs, Uludağ National Park.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3604
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084832.pdf13.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons