Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3596
Title: Çözgülü örme raşel jakarlı örme teknikleri ile elde edilen kumaş yapılarının teknik özelliklerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparision of technical properties of knitted fabric structures produced by warp knitting jacquard raschel techniques
Authors: Tasmacı, Mehmet
Akgün, Belgin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Kumaşlar
Fabrics
Örme kumaşlar
Knitted fabrics
Örme makineleri
Knitted machinery
Örme teknikleri
Knitting techniques
Issue Date: 1-Oct-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akgün, B. (1999). Çözgülü örme raşel jakarlı örme teknikleri ile elde edilen kumaş yapılarının teknik özelliklerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: "Çözgülü Örme Raşel Jakarlı Örme Teknikleri İle Elde Edilen Kumaş Yapılarının Teknik Özelliklerinin Karşılaştırılması" isimli çalışmada özellikle tül perde kumaş yapıları ele alınmıştır. Bu amaçla üç farklı desende, 200 ve 300 denye poliester iplikleri kullanılarak, E14 ve El 8 makine inceliklerinde ve 12, 14, 16 sıra/cm sıklıklarda toplam 24 adet örnek uygulama kumaşı üzerinde çalışılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde konuya genel bir giriş yapılarak amacı ve kapsamı belirtilmiştir. İkinci bölümde jakarlı Raşel çözgülü örme makineleri ve kumaş yapılan ile ilgili kaynak araştırması verilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde deneysel çalışmada kullanılan materyal ve metodlar açıklanmıştır. Dördüncü bölümde örnek uygulama kumaşlar üzerinde yapılan deneysel çalışmaların desen, sıklık, makine inceliği ve iplik numarası faktörlerine göre ölçüm bulguları verilmiş ve bunların istatistiksel değerlendirilmesi yapılmıştır. Beşinci bölümde makine inceliği, sıklık, desen ve iplik numarası faktörlerinin kumaşların patlama mukavemeti, ağırlığı, kalınlığı vb. fiziksel özelliklerine etkileri tartışılarak sonuçlar açıklanmıştır. Sonuç olarak makine inceliği, sıklık ve iplik numarası faktörlerinin kumaş yapısında son derece etkili olduğu; sıklık, makine inceliği arttıkça ve iplik inceldikçe kumaş yapısının iyileştiği, desen faktörünün ise etkili olduğu ancak uniform sonuçlar vermediği görülmüştür.
Voile fabric structures are considered in particular in the work entitled "Comparision of Technical Properties of Knitted Fabric Structures Produced by Warp Knitting Jacquard Raschel Techniques". For this purpose, applications are carried out on a total of 24 fabric samples with the particular of three different pattern, 200 and 300 denier poliester yarns, E 14 and el 8 machine gauges and 12, 14 and 16 courses per cm. In the first chapter, the aim and content of the work are given after a general introduction. In the second chapter, literatür survey on jacquard Raschel warp knitting machines and fabric structure is given. In the third chapter, material and method used in this thesis are explained. In the fourth chapter, experimental findings optained from the tests carried out on sample fabrics are presented with respect to machine gauge, wale density, yarn count and design and statictical assesment of the experimental findings is done. In the fifth chapter, the effects of machine gauge, wale density, design and yarn count on some physical properties of fabrics like tearing strenght, weight, thickness etc. are presented and results are assesed. As a conclusion, machine gauge, wale density are yarn count are found to be very important parameters in determining fabric structures. A better fabric structure is obtained with an increase in the wale density and machine gauge and with a decrease in the yarn finenness. Fabric pattern has also an effect on fabric structure but it does not produce uniform results..
URI: http://hdl.handle.net/11452/3596
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084827.pdf
  Until 2099-12-31
10.08 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons