Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3591
Title: Bir elektrohidrolik denetim sisteminde karşı yükün etkisinin araştırılması
Other Titles: Investigation of the effect of counter load in an electrohydraulic control system
Authors: Yüksel, İbrahim
Okuroğulları, N. Ebru
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Konum denetimi
Elektrohidrolik sistem
Karşı yük
Position control
Electrohydraulical system
Disturbance load
Issue Date: 19-Mar-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Okuroğulları, N. E. (2004). Bir elektrohidrolik denetim sisteminde karşı yükün etkisinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tezde, karşı yüke maruz kalan bir elektrohidrolik konum denetim sisteminin dinamik davranışı teorik ve deneysel olarak incelenmiştir. Teze ait deneyler, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Laboratuarında kurulu bulunan hidrolik sistem üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu sistemde karşı yükü oluşturmak üzere uygun boyutlarda bir yay sistemi tasarlanmış ve imal edilmiştir. Bu şekilde sistem üzerinde hem karşı yüklü ve hem de karşı yüksüz durumlar için test yapma imkanı sağlanmıştır. Testler basamak giriş cevabı olarak zaman alanında yürütülmüştür. Teorik çalışmaya esas olmak üzere elektrohidrolik sistemin matematik modeli elde edilmiştir. Modelde ön gergili bir yay kuvveti karşı yük olarak ele alınmış ve bunun kalıcı durum hatası üzerine etkisi belirlenmiştir. Sistemin matematiksel çözümü için MATLAB/Simulink üzerinde bir Simulink modeli hazırlanmış ve buradan sistemin çeşitli durumlarına karşılık gelen benzetim sonuçlan elde edilmiştir.Benzetim sonuçlarının geçerliliğini doğrulamak amacı ile deneysel sonuçlar alınmış ve karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan karşılaştırma sonucunda Basitleştirilmiş bir model için makul bir uyum sağlandığı görülmüştür.
In this study, the dynamic behaviour of an electrohydraulic position control system with opposite load, is theoretically and experimantally investigated. Experimantal tests are carried on the hydraulic system test rig which is available at the Mechanical Engineering Department of Uludağ University Faculty of Engineering. A suitable spring system is designed and manufactured in order to use an opposite load for the system.In this way it is provided to make the tests both with and without opposite load. The mathematical model of the electrohydraulic system is obtained for theoretical work. On the model a spring with pre-loaded is considered as an opposite load and its effects on the steady-state error is determined. A Simulink (MATLAB/Simulink) model is build for the solution of the mathematical model of the simulation results are obtained with the model for various situations of the system. As a result of this comparasion it has been observered that an appropriate adaptation is provided for a simplified model.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3591
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154059.pdf
  Until 2099-12-31
3.63 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons