Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3587
Title: Nijerya'da yoruba kabilesi'nin aile yapısı
Other Titles: The yoruba family structure in nigeria
Authors: Bilgin, Vejdi
Odekunle, Jeleel
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Sosyolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Yoruba Kabilesi
Geleneksel
Modern
Aile Yapısı
Evlilik
Bosanma
Nijerya
Yoruba Tribe
Traditional
Modern
Family Structure
Marriage
Divorce
Nigeria
Issue Date: 30-Jul-2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Odekunle , J. (2007). Nijerya'da yoruba kabilesi'nin aile yapısı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Yoruba Kabilesi; Afrika'nın tarihi çok eskilere dayanan ve zengin bir kültürü olan kabilesi olup aynı zamanda diger Afrika kabileleri içinde önemli bir yere sahiptir. Yoruba Kabilesi; geleneksel Yoruba Kabilesi ve Batı egitimi, sanayilesme ve gelisen teknolojiyle birlikte ortaya çıkan modern Yoruba Kabilesi olarak iki ana grupta degerlendirilebilir. Geleneksel Yoruba Kabilesi'nin halkları arasında geleneksel dini anlayıs yer almaktadır. Genelde çok tanrı inancına sahiptirler ama bütün bu tanrılar arasında en büyük olarak kabul edilen yüce bir tanrı (olorun) vardır. nançlarına göre diger küçük tanrılar kendilerini bu yüce Tanrı'ya götürecek ya da baska bir ifadeyle kendilerini bu yüce Tanrı'nın önünde temsil edecektir. Bundan baska çesitli halk inançları ve tabular bulunur ki, bunlar aileden aileye göre degismektedir. Bu inançlar her ailenin üyelerinin kültürleri, davranısları, düsünceleri ve yasam tarzlarını derin bir sekilde etkilemektedir. Ayrıca geleneksel Yoruba Kabilesi'nde aile kelimesi son derece önemlidir ve aile söz konusu olunca çok hassas olmaktadırlar. Ailenin temeli evlilik oldugu için, evlilige de büyük önem vermektedirler. Geleneksel Yoruba Kabilesi'nde birden fazla esli evlilik yaygın oldugundan genis aile yapısı daha çok yer almaktadır. Modern Yoruba Kabilesi ise geleneksel dini reddedip artık slam ve Hıristiyanlık dinini benimsemektedir. Bu yeni benimsenen iki din, modern Yoruba halklarının kültürleri, düsünceleri ve yasam tarzlarını tamamen etkilemektedir. Eskisi gibi hayatlarında aile çok önemli yeri tutmaktadır. Ancak modern Yoruba Kabilesi'nde tek esli evlilik bulunabildigi gibi, çok esli evlilik de bulunmaktadır. Yani modern Yoruba Kabilesi'nde hem çekirdek hem de genis aile yapısı bulunmaktadır. Çekirdek aile yapısına daha çok Yoruba Hıristiyanları arasında, genis aile yapısına Yoruba Müslümanları arasında daha çok rastlanmaktadır. Geleneksel Yoruba Kabilesi'nden modern Yoruba Kabilesi'ne geldikçe önemli farklılıklar görülmektedir. Bunun en büyük sebebi, geleneksel inançların, kültür III kalıplarının günümüzde etkisini kaybetmesidir. Baska bir ifadeyle, bunların günümüze kadar zamanla degismesi ya da tamamen yok olmasıdır. Baska bir sebep olarak da yeni benimsenen dinlerin (slam ve Hıristiyanlık) halkların üzerindeki etkileri söylenebilir. Batı egitimi, sanayilesme ve teknolojinin ortaya çıkması, halklar arasında çok önemli bir yer tutarak onları ciddi bir sekilde etkilemesi bu degisimin önemli nedenlerindendir. Son olarak geleneksel Yoruba Kabilesine göre modern Yoruba Kabilesi'nde bosanmalara daha çok rastlandıgını söylemek gerekecektir. Ancak yine de modern Yoruba kabilesinde aile merkezi kurum olma özelligini sürdürmektedir.
The Yoruba tribe has a very old and rich history. Also all African tribes are very rich in culture but Yoruba Tribe owns the most important culture among them all. Yoruba Tribe can be treated in two forms; The Traditional Yoruba Tribe and The Modern Yoruba Tribe that is formed from the existence of western education, industrialization and advance technology. The traditional religion is the religion being practised by the traditional Yoruba people. They have believe in many gods but there is one among these other gods that is believed as the greatest (olorun). According to Yoruba believes, the other small gods will take them to and represent them in front of that greatest God. These small gods are; Sango, Obatala, Orunmila, Ogun, e.t.c. Apart from this, they believe in some superstitions and forbiddens acts but all these believes change from one family to another. These believes really affect their cultures, deeds, thoughts and even their life style. Also the word family is very important among the Traditional Yoruba Tribe. So far marriage is the basic root of the family, marriage too is very important among them. Polygamous family structure is the most common type of family structure as far as polygamous marriage is the most common type of marriage among them. The Modern Yoruba Tribe has accepted two new religions (Islam and Christianity) and no more interested in the traditional religion. These two new accepted religions really affect the cultures, thought, deeds and even the life style of the modern Yoruba people. Just like the monogamous marriage can be found among the modern Youba tribe, polygamous marriage too can be found. That is, the nuclear family structure can be found among Modern Yoruba Tribe as well as extended family structure. The nuclear family structure is common among the Yoruba christians while the extended family structure is common among the Yoruba muslims. There are many changes that has occured between The Traditional Yoruba Tribes era and The Modern Yoruba Tribes era. One reason for this is that the V traditional believes, cultures and deeds has lost their effects on Yoruba people with time. In another word, it is either they have changed or no more existing. Another reason is that the two new accepted religions (Islam and Christianity) has big effects on Yoruba people of nowadays. The other reason is the existence of western education, industrialization and technology and their effects on Yoruba people. Finally, compare to Traditional Yoruba Tribe, divorce is much more common among The Modern Yoruba Tribe so far the factors for divorce are much more common among The Modern Yoruba People.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3587
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
210152.pdf7.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons