Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3584
Başlık: Arap baharının kadın haklarına etkisi: Tunus, Mısır, Libya örnekleri
Diğer Başlıklar: The effect of the Arab Spring on women’s rights: Tunisia, Egypt, Libya Samples
Yazarlar: Yılmaz, Muzaffer Ercan
Senir, Hikmet
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Arap Baharı ve kadın hakları
Arab Spring and women’s rights
Tunus ve kadın hakları
Libya ve kadın hakları
Mısır ve kadın hakları
Arap Dünyasında kadın hakları
Tunisia and women’s rights
Egypt and women’s rights
Women’s rights in the Arab World
Libya and women’s rights
Yayın Tarihi: 19-Eyl-2019
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Senir, S. (2019). Arap baharının kadın haklarına etkisi: Tunus, Mısır, Libya örnekleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Arap dünyasında 2011 yılında halk ayaklanmaları başlamıştır. Tunus, Mısır ve Libya’daki rejim karşıtı ayaklanmalar sırasında da, hayatın her kesiminden kadınlar, ülkelerinin hükümetlerine karşı sokağa çıkarak, meydanlarda protestolara katılmıştırlar. Arap Baharındaki kadınlar, Tunus, Mısır ve Libya’da, otoriter rejimlerin yıkılmasını izleyen geçiş süreçlerinde kadınlar için eşitlik beklentisi içinde olmuşturlar. Ancak beklentiler gerçekleşmemiştir. Çalışmada, Arap Baharının kadın haklarına etkisi, kadınların durumu Tunus, Mısır ve Libya ülke örnekleriyle karşılaştırmalı olarak değerlendirilerek, bu üç ülke örneğinde Arap Baharının kadınlar üzerindeki etkisi irdelenmeye çalışılmıştır.
The popular uprisings in the Arab world began in 2011. During the anti-regime uprisings in Tunisia, Egypt and Libya, women from all walks of life went out on the streets against the governments of their countries and participated in protests in the squares. Women in the Arab Spring have sought equality for women in the transition processes following the overthrow of authoritarian regimes in Tunisia, Egypt and Libya. However, expectations did not materialize. In this study, the effect of Arab Spring on women’s rights and the situation of women in Tunisia, Egypt and Libya are evaluated comparatively with the examples of these countries and the effect of Arab Spring on women is examined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3584
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
hikmet_senir-tez.pdf.pdf3.52 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons