Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3580
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorİrez, Gazi-
dc.contributor.authorFındıkkaya, Neslihan-
dc.date.accessioned2019-12-19T05:55:55Z-
dc.date.available2019-12-19T05:55:55Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.citationFındıkkaya, N. (2007). Alfa-iminooksimler ve bazı metallerle komplekslerinin elde edilmeleri ve yapılarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3580-
dc.description.abstractBu çalısmada, daha önce yapılmamıs olan yeni bir ligand ve bu ligandın bazı geçis metalleri ile kompleksleri sentezlendi. Baslangıç maddesi olarak asetofenon kullanıldı. Asetofenon sodyum etoksitli ortamda bütil nitrit ile nitrozolanarak isonitrosoasetofenon elde edildi. sonitrosoasetofenon asidik ortamda allilamin ile reaksiyon vererek (2E)-3-aza-1- (hidroksiimino)-fenilhekza-2,5-dien sentezlendi. Alkollü ortamda çözülmüs bu liganta, alkolde çözünmüs olan Co(II) ve Zn(II) klorür tuzları ilave edilerek renkli kompleksler çöktürüldü. Sonuç olarak, daha önce yapılmayan yeni bir ligand ve iki kompleksi izole edildi. Bunların yapıları, NMR, IR spektroskopisi, elemental analiz ve manyetik duyarlılık teknikleri ile aydınlatıldı.tr_TR
dc.description.abstractIn this work, a new ligand and its transition metal complexes were synthesized, which was not reported previously. w-isonitrosoacetophenone was isolated through the nitrosotion reaction between acetophenone and butyl nitrite in sodium ethoxide medium. (2E)-3-aza-1- (hydroxyimino)-phenylhexa-2,5-dien has been synthesized by the reaction of wisonitrosoacetophenone and allylamine in acidic medium. Addition of Co(II) and Zn(II) chloride salts dissolved in water into ethanol solution of ligand have given coloured complexes. In conclusion, a novel ligand and two complexes were isolated. Their structures were determined by NMR and IR spectroscopy, elemental analytical and magnetic susceptibility tecniques.en_US
dc.format.extentXII, 93 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectOksimtr_TR
dc.subjectα- imino oksimtr_TR
dc.subjectCo(II)tr_TR
dc.subjectZn(II) kompleksleritr_TR
dc.subjectOximeen_US
dc.subjectα-imino oksimeen_US
dc.subjectZn(II) complexesen_US
dc.titleAlfa-iminooksimler ve bazı metallerle komplekslerinin elde edilmeleri ve yapılarının incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeThe synthesis of α-imino oximes and metal complexes of them with some transition elements and investigation of their structuresen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.tr_TR
dc.relation.bapF-2006/66tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202313.pdf482.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons