Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3575
Title: Türkiye'de kalkınma planlarında bölgelerarası kalkınma politikası
Other Titles: Interregional development policy in development plans in Turkey
Authors: Aslan, M. Hanefi
Tavgaç, Gürsel
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Teorisi ve İktisat Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: İktisadi büyüme
Kalkınma
Economic growth
Development
Issue Date: 2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tavgaç, G. (2001). Türkiye'de kalkınma planlarında bölgelerarası kalkınma politikası. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İktisadi büyüme kalkınmayla ilgili Literatürde ulusal ve bölgesel kalkınma, planlama konuları önemli bir yere sahip olmuştur. Türkiye'de ulusal ve bölgesel planlama konularında ciddi çalışmalar yapılmış ve Türkiye'de ulusal (makro) ve bölgesel (mikro). anlamda gelişmişlik ölçülerine bakılarak diğer uluslardan gelişmişlik farkımız ve aynı zamanda bölgelerimiz arasında gelişmişlik farkları anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmaların nihai amacı ulusal ve bölgesel anlamda görülen gelişmelerin planlı bir yönteme bağlanmasıyla; hem diğer uluslarla ülkemizin arasındaki gelişmişlik farkını hem de bölgelerimiz arasındaki gelişmişlik farklarını kapatarak ülkemizin çağın ve günün gereklerine uygun bir yaşayışa kavuşturmaktır. Ancak uygulamada 35 yılı aşkın planlama deneyimine ve birikimine karşın, az gelişmiş bölgelerin potansiyellerinin hala ortaya konulmamış ve envarterlerinin çıkarılamamış olması kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye'de büyüme ve kalkınmaya ulusal ve bölgesel planlamaya katkı sağlayacağını düşündüğüm çerçevede; iyi bir anayasanın demokratik bir ülkenin ( planlamanın mekan boyutu) oluşturması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, Ulusal ve bölgesel planlamanın birlikte düşünülmesi, planlamanın zaman modellerinin oluşturulması, kalkınma modelinin ekonomik-ekonometrik ve sosyal bakışının çakıştırılması, bölgesel bazda havza planlamasından ( GAP örneği) ve doğal veya sunni kalkınma kutuplarından yararlanılması, nihai olarak da insan faktörüne planlama olgusu içinde sadece beşeri kaynak olarak değil yaşamın asli unsuru olarak da bakılması ve yer verilmesi gerekir. Ancak o zaman ülkemizin ulusal ve bölgesel planlamanın, bölgeler arası kalkınma politikalarının ciddi ve bilimsel oluşturulmasıyla, çağdaşlaşma ve ilerleme yolumuz yeterli aydınlığa kavuşacağı açıktır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3575
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109051.pdf
  Until 2099-12-31
10.85 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons