Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3572
Başlık: Türkiye'de belediyelerin mali yapısı, mali sorunları ve çözüm önerileri (Bursa Büyükşehir Belediyesi örneği)
Diğer Başlıklar: The financial structure of the municipalities in Turkey, fiscal problems and solutions (Bursa Metropolitan Municipality, for example)
Yazarlar: Altuğ, Figen
Turan, Deniz
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Merkezi idare
Mahalli idare
Bursa
Belediye kanunu
Local administration
Central administration
Municipal law
Yayın Tarihi: 2001
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Turan, D. (2001). Türkiye'de belediyelerin mali yapısı, mali sorunları ve çözüm önerileri (Bursa Büyükşehir Belediyesi örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3572
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
109049.pdf12.45 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons