Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3572
Title: Türkiye'de belediyelerin mali yapısı, mali sorunları ve çözüm önerileri (Bursa Büyükşehir Belediyesi örneği)
Other Titles: The financial structure of the municipalities in Turkey, fiscal problems and solutions (Bursa Metropolitan Municipality, for example)
Authors: Altuğ, Figen
Turan, Deniz
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
Keywords: Merkezi idare
Mahalli idare
Bursa
Belediye kanunu
Local administration
Central administration
Municipal law
Issue Date: 2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Turan, D. (2001). Türkiye'de belediyelerin mali yapısı, mali sorunları ve çözüm önerileri (Bursa Büyükşehir Belediyesi örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3572
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109049.pdf12.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons