Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3571
Başlık: Ebu 'Ubeyd ve Garibu'l-Hadis'indeki dile dair açıklamaların tahlili
Diğer Başlıklar: Analysis of the explanations about the language in Abu Ubeyd and Garibu`l-Hadith
Yazarlar: Bulut, Ahmet
Aşıkçı, Kazım
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Din
Doğu dilleri ve edebiyatı
Arapça
Dilbilim
Ebu Ubeyd Kasım bin Sellem
Hadis
Religion
Eastern linguistics and literature
Arabic
Linguistic
Hadith
Yayın Tarihi: 2001
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aşıkçı, K. (2001). Ebu 'Ubeyd ve Garibu'l-Hadis'indeki dile dair açıklamaların tahlili. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3571
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
109046.pdf
  A kadar 2099-12-31
3.77 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons