Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3568
Title: Kaimi divanı transkripsiyonlu metni ve tahlili
Other Titles: Kaimi divanı
Authors: Eğri, Sadettin
Aydın, Mehmet Uğur
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı.
Keywords: Kâimî Divanı
Kâimî Hasan Efendi
Saraybosna
Sarajevo
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, M. U. (2007). Kaimi divanı transkripsiyonlu metni ve tahlili. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Hazırlanmış olan bu tez çalışmasında, Kâimî Divanı'nın transkripsiyonlu metin çevirisi ve metin incelemesinin yapılması amaçlanmaktadır. Asıl adı, Hasan Efendi olan şaire; Kâimî Baba, Kâimî Hasan, Hasan Bosnevî isimleri de verilmektedir. 1625 - 1690 yıllarında Bosna'da yaşamış olan Kâimî Hasan Efendi'nin önemli kabul edilen Divan ve Varidat isimli eserleri mevcuttur. Yapılan çalışmada, Kâimî Divanı'nın Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi bölümü 2922 numarada kayıtlı nüshası ile yine Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar bölümü 2920 numarada kayıtlı nüshaları karşılaştırmalı olarak okunmuş, o şekli ile çalışmaya yansıtılmıştır. Kâimî Divanı'nın 60'tan fazla yazma nüshası olup, bunlar Saraybosna, Roma, Kahire, Viyana, Paris ve İstanbul Kütüphanelerindedir. Tez çalışması, Kâimî Hasan Efendi'nin Hayatı ve Edebi Kişiliği, Divanın Transkripsiyonlu Metni ve Kâimî Divanı'nın Tahlili bölümlerinden oluşmaktadır. Kâimî Divanı'nda toplam 324 şiir bulunmaktadır. Bunların 274'ü aruz, 50'si ise hece vezni ile yazılmıştır. Şair, zamanının Bosna ve civarında sözü dinlenen önemli bir şahsiyettir. Şiirlerinde didaktik bir hava vardır. Divanda Hz. Muhammed ve Abdül Kadir Geylani'ye atfen birçok methiye mevcuttur. Ayrıca şiirlerinin önemli bir kısmı da münacat türündedir.
In this thesis work, It is aimed to research the translation of Kâimî Divanı and its original version. Writer whose real name was Hasan Efendi was also called Kaimi Hasan and Hasan Bosnevi. He lived in Bosnia between 1625-1690 years. There are two important Works of Kâimî Hasan Efendi called Divan and Varidat. In this work Suleyman library Esad Efendi chapter of Kâimî Divanı 2922 numbered copy and Yazma Bağışlar chapter 2920 numbered copy were compared by reading. There are more than 60 copies of Kâimî Divanı and they are in Sarajevo, Rome, Cairo, Vienna, Paris and istanbul libraries. Thesis work consist of Kâimî Hasan Efendi s life and his literary, trancription copy and analysis of Kâimî Divanı. There are 224 poems in Kâimî Divanı. 274 poems of these were written by prosody. But 50 poems of these were written by syllabic meter. Poet was very important person in his time. He used didactic in his poems. He praised Hz. Muhammed and Abdul Kadiri Geylani in his works. Besides many of his poems were poems written in the form of a prayer to God.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3568
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
210147.pdf2.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons