Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3565
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDokuzlu, Sertaç-
dc.contributor.authorYıldırım, Emrah-
dc.date.accessioned2019-12-18T13:47:01Z-
dc.date.available2019-12-18T13:47:01Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationYıldırım, E. (2017). Bursa ili yaş meyve ihracatı ve standardizasyon. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3565-
dc.description.abstractYüksek lisans tez çalışması olarak hazırlanan bu çalışmada Bursa ilinin yaş meyve üretimi ile ihracatının genel durumu, ihracatçı firmaların yapısı, ihracatta yaşadıkları sorunlar ve yaş meyve ihracatında standardizasyon konusunun önemi incelenmiştir. Türkiye önemli bir yaş meyve üreticisi ve ihracatçısı bir ülke konumundadır. Bursa ilinin de ülke genelinde hem üretim hem de ihracat bakımından önemli bir yeri bulunmaktadır. Ancak, yaş meyve ihracatımız üretimimiz ile kıyaslandığında oldukça düşük oranlarda kalmaktadır. Türkiye'nin yaş meyve ihracatının yarıdan fazlası Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılmaktadır. Ancak, AB ülkeleri ihracatta yüksek standartlar uygulamakta olup, aynı zamanda kalite güvence belgeleri talep etmektedir. Zaman zaman bu talepler tarife dışı teknik engeller boyutuna gelmektedir. Çalışmada 2016 yılında yaş meyve ihracat sezonunda faaliyette bulunan ve anket yapmayı kabul eden 21 firma ile yüz yüze görüşülmüştür. İthalatçı firmalar yaş meyve ihracatında en fazla GlobalGAP belgesi talep etmektedirler. Ancak yapılan araştırmanın sonuçlarına göre GlobalGAP sertifikalı bazı ürünlerde de katkı – kalıntı sorunu yaşandığı ve ürünlerin iade/imha edildiğini göstermektedir. Bursa ilinde faaliyet gösteren ihracatçı firmaların en önemli sorunlarından birinin yurt dışı pazarlara girişin ve kalıcı olarak yerleşmenin zorluğu olduğu belirlenmiştir. İhracatçılar bu sorun ile başa çıkabilmek için genellikle hedef pazarlarında kendi şirketlerini kurmakta, bir anlamda karşılıklı olarak kendi şirketleri arasında ticaret gerçekleştirmektedir. Ancak, ihraç olanaklarımızı genişletmek ve ihraç pazarlarında kalıcı olabilmek için en önemli konuların başında standart ürünlerin üretimi ve güvenin sağlanması gelmektedir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study which is prepared as a master thesis study, the importance of the standardization of fresh fruit production and export in Bursa, the structure of exporting firms, the problems they have experienced in exports and the export of fresh fruit are examined. Turkey is an important fresh fruit producer and exporter country. Bursa province has an important place both in terms of production and export in the whole country. However, compared to our production of fresh fruit, our exports remain at a very low rate. More than half of Turkey's fresh fruit exports are made to the European Union (EU) countries. However, EU countries are applying high standards in exports and demanding quality assurance documents at the same time. From time to time these demands come to the extent of technical barriers other than tariffs. The study was conducted by face-to-face interview with 21 companies who accepted to survey that operating in the fresh fruit export season in 2016. Importers are demanding the most GlobalGAP certification for fresh fruit exports. However, according to the results of the research, some GlobalGAP certified products also show that the additive - residue problem and the products are returned / destroyed. It has been determined that one of the most important problems of exporting firms operating in Bursa is the difficulty of entering into foreign markets and permanently settling. In order to cope with this problem, exporters usually establish their own companies in their target markets and trade in their own companies in a sense. However, in order to expand our export opportunities and to be permanent in export markets, the most important issue is the production and trust of standard products.en_US
dc.format.extentVIII, 133 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBursatr_TR
dc.subjectYaş meyvetr_TR
dc.subjectİhracattr_TR
dc.subjectStandardizasyontr_TR
dc.subjectBursatr_TR
dc.subjectFreshen_US
dc.subjectExportationen_US
dc.subjectStandardizationen_US
dc.subjectFruiten_US
dc.titleBursa ili yaş meyve ihracatı ve standardizasyontr_TR
dc.title.alternativeBursa fresh fruit export and standardizationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
497154.pdf4.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons