Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3560
Title: Farklı kolza genotiplerinin Güney Marmara ekolojik koşullarında bazı verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of Some yield and quality characteristics of different rapeseed genotypes in Southern Marmara ecological conditions
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.
0000-0002-5469-3418
0000-0001-5760-6941
0000-0001-8641-6995
0000-0002-0012-4412
0000-0002-1568-2564
Dolgun, Cansu
Alparslan, Bilal
Şenyiğit, Emre
Göksoy, Abdurrahim Tanju
Sincik, Mehmet
Keywords: Brassica napus L.
Kalite
Verim
Verim komponentleri
Quality
Yield
Yield components
Issue Date: 4-Mar-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Dolgun, C. vd. (2019). "Farklı kolza genotiplerinin Güney Marmara ekolojik koşullarında bazı verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(1), 143-153.
Abstract: Bu araştırma, farklı kolza genotiplerinin Güney Marmara ekolojik koşullarında bazı verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2015/2016 ve 2017/2018 yetiştirme dönemlerinde Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi deneme tarlalarında yürütülmüştür. Araştırmada bitki materyali olarak 10 adet ileri generasyon kolza hattı (SC-04, BC-12, QS-18, BS-07, QB-12, CB-16, QC-25, SQ-09, CQ-05 ve SB-28) ile 5 kolza çeşidi (Süzer, Orkan, NK Caravel, DK Excalibur ve Elvis) kullanılmıştır. Tarla denemeleri dört tekerrürlü tesadüf blokları deneme desenine göre yürütülmüştür. İki yıllık ortalama sonuçlara göre; Excalibur (492.9 kg/da), NK Caravel (485.1 kg/da) ve Süzer (464.8 kg/da) çeşitleri ile QC-25 (465.4 kg/da) ve BC-12 (456.0 kg/da) hatları en yüksek tohum verimlerine sahip olmuştur. En yüksek ham yağ oranı ise % 46.3 ile BC-12 hattından elde edilmiştir.
This research was carried out in order to determine some yield and quality characteristics of different rapeseed genotypes in Southern Marmara ecological conditions in 2015/2016 and 2017/2018 growing periods in the experimental fields of Bursa Uludag University, Faculty of Agriculture, Agricultural Research and Application Center. In the research, 10 advanced generations of rapeseed lines (SC-04, BC-12, QS-18, BS-07, QB-12, CB-16, QC-25, SQ-09, CQ-05 and SB-28) and 5 rapeseed varieties (Süzer, Orkan, NK Caravel, DK Excalibur and Elvis) were used as plant material. According to two-year average results; Excalibur (492.9 kg/da), NK Caravel (485.1 kg/da) and Süzer (464.8 kg/da) varieties with QC-25 (465.4 kg/da) and BC-12 (456.0 kg/da) lines have the highest seed yields. The highest crude oil ratio was obtained from BC-12 line with 46.3%.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/724429
http://hdl.handle.net/11452/3560
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2019 Cilt 33 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_1_12.pdf421.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons