Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3558
Title: Üç boyutlu dokuma kompozit yapıların mekanik analizi
Other Titles: Mechanical analysis of three dimensional woven composite materials
Authors: Eren, Recep
Gündoğan, Seda
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Sandviç dokuma kumaş
El yatırma tekniği
Vinilester reçine
Poliüretan köpük
Çekme mukavemeti
Eğilme mukavemeti
Ani darbe mukavemeti
Sandwich woven fabric
Hand impregnation
Vinylester resin
Polyurethane foam
Tensile strength
Bending strength
Impact strength
Issue Date: 26-Feb-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gündoğan, S. (2010). Üç boyutlu dokuma kompozit yapıların mekanik analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada otomotiv, denizcilik ve yapı endüstrisinde kullanılan, el yatırma tekniği ile üretilmiş üç boyutlu dokuma yapıların özel bir türü olan sandviç dokuma kumaş takviyeli kompozit yapıların, mekanik performanslarının belirlenebilmesi için çekme mukavemetleri, eğilme mukavemetleri ve ani darbe mukavemetleri analiz edilmiştir. Öncelikle kumaş/vinilester reçine kombinasyonu ile oluşan kompozit yapıların çekme mukavemeti, çekme modülü, eğilme mukavemeti, eğilme modülü, kırılma enerjisi ve ani darbe mukavemeti tespit edilmiştir. Ardından da bu sisteme orta kısım malzemesi olan poliüretan köpüğün eklenmesi ile elde edilen kompozit yapıların çekme mukavemeti, çekme modülü, eğilme mukavemeti, eğilme modülü, kırılma enerjisi ve ani darbe mukavemeti tespit edilerek karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir.
In this work, tensile strength, bending strength, and impact strength of composite materials, which are reinforced with a sandwich woven fabric, a special kind of three dimensional woven fabric, manufactured by hand impregnation and used in automotive, marine and building industry are analysed in order to determine their mechanical performance. Firstly, the tensile strength, tensile modulus, bending strength, bending modulus, impact strength and impact modulus of composites which are composed of fabric/vinylester resin are evaluated. Then polyurethane foam, which is a core material, is added to the system and resultant composites are evaluated for their tensile strength, tensile modulus, bending strength, bending modulus, impact strength and modulus. The results of two different type of composites are analysed by comparison.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3558
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
259656.pdf2.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons