Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3556
Title: Türkiye'de uygulanan gıda güvenlik sistemleri ve kontrol yöntemleri
Other Titles: Food safety systems and control methods implemented in Turkey
Authors: Korukluoğlu, Mihriban
Yılmaz, Seda
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Gıda güvenliği
Gıda güvenlik sistemleri
HACCP
Kontrol
Avrupa Birliği
Food safety
Food safety systems
Control
European Union
Issue Date: 19-Feb-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, S. (2010). Türkiye'de uygulanan gıda güvenlik sistemleri ve kontrol yöntemleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Değişen yaşam şartları ve gıda üretim teknolojilerindeki hızlı değişiklikler nedeniyle gıda güvenliği kavramı son yıllarda daha önemli hale gelmiştir. Gıda güvenliği sistemlerinin uygulanması yasal bir gerekliliktir. Bunun yanı sıra tehlike oluşmadan önlenmesine yönelik olduğu için tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşmasını, maliyetin düşmesini ve müşteri memnuniyetini sağlamaktadır. Avrupa Birliği'ne aday ülke konumunda olan Türkiye, uyum sürecinde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla etkin ve yeterli gıda denetimi sağlayan kontrol sistemlerinin geliştirilmesi çalışmalarını sürdürmektedir. Mevcut ulusal gıda kontrol sisteminin, daha etkin uluslararası kabul gören yaklaşımlarla uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Bu süreçte, tüketiciye güvenli gıda sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla gıda sanayi, tüketici, ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği içerisinde olması gerekmektedir. Bu çalışmada, Türkiye'de gıda sanayiinde uygulanan güvenlik sistemleri ve uygulama koşullarının, Avrupa Birliği uyum politikası ile kontrol hizmetlerindeki mevcut durumun ve perspektifin irdelenmesi amaçlanmıştır.
As the changing life conditions and accelerated changes in food manufacturing technology, food safety concept becomes more important in recent years. The implementation of food safety systems is a legal requirement. Furthermore as it is based on preventing the hazard before it occurs, it provides a guarantee to the consumer to get safe food, reduces costs and ensures customer satisfaction.. Turkey which has a candidate state for the Eurpean Union, carries on the studies for improving effective and sufficient food safety control systems in order to provide food safety during the harmonization process. It is necessary to harmonize the available food control system to the more effective and accepted international approaches. During this process, food industry, consumers and related institutes must be in cooperation in order to provide safe food for consumers and to protect consumers' health. In this study, the evaluation of the food safety systems and their implementation in the food industry in Turkey, the harmonization policy and current food inspection services and their perspectives is aimed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3556
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
259655.pdf360.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons