Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3554
Title: Türk özgün baskıresim sanatında figür yorumlamaları
Other Titles: The interpretation of human figures in Turkish printmaking art
Authors: İşler, Ahmet Şinasi
Akkaş, Şerife Şen
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Resim Anasanat Dalı.
Keywords: Özgün baskı
Türk Sanatı
Figüratif yorumlama
Çukur baskı
Printmaking
Turkish Art
Interpretation of figure
Engraving
Issue Date: 15-Sep-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akkaş, Ş. Ş. (2017). Türk özgün baskıresim sanatında figür yorumlamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Türkiye'de sanat eğitimi veren kurumların ders programlarında özgün baskıresim çalışmanın gündeme gelmesi ve bu alanda üretim yapan öncü özgün baskı sanatçılarından başlanarak, günümüz baskıresim sanatçılarının anlayışlarından, özgün baskıresimde kullandıkları yöntemlerden ve kişisel üsluplarına uygun biçimde yorumladıkları figüre dayalı anlatım biçimlerinden kaynaklanan biçimsel farklılıklar konu edinilmiştir. Kullanılan yöntem olarak birçok araştırma kitabı taranmış, sanatçı katalogları incelenmiş, konuyla ilgili videolar izlenmiştir. Ayrıca akademik süreli dergiler ve internette konuyla ilgili yayınlanmış makalelerden faydalanılmıştır. Bu çalışmada varılan sonuç, baskı resimde kullanılan tekniğin olanaklarının sanatçıyı yönlendirdiğidir. Ancak kullanılan malzemeden dolayı her sanatçı konusunu daha iyi aktarabileceği tekniği uyguladığı görülmüştür. Bu da sanatçının özellikle figür yorumlarında özgün bir anlatım dili geliştirmesini olanaklı hale getirmiştir denebilir.
In this study, coming up the working printmaking in the curriculum of art educationinstitutions in Turkey and starting from the pioneering printmaking artists who grow up in this area we raised the issue of differences of today's print artists and pioneering original print artists, utilizing today's print artists' artistic understanding, their techniques used in the printmaking paining, and their differences arising from form-based figurative narrative forms are discussed. As a methodology used in this study, many research books were scanned, artist catalogs were examined, and related videos were viewed. Moreover, academic journals and atricles that were published on the interenet regading to the topic were used. The conclusion reached in this study is that the possibilities of the technique used in the printing art are directed by the artist. However, due to the material used, it seems to apply the technique that can convey each artist's subject better. This may make it possible for the artist to develop an originality in printmaking, especially in figurative interpretations.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3554
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
491239.pdf13.99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons