Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3546
Title: Roma İmparatorluk Dönemi Anadolu kütüphaneleri
Other Titles: Roman imperial Period Anatolian Libraries
Authors: Mert, İbrahim Hakan
Usanmaz, Uygar Ozan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Arkeoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Kütüphane
Roma Dönemi
Arkeoloji
Tipoloji
Library
Roman Period
Archaeology
Typology
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Usanmaz, U. O. (2017). Roma İmparatorluk Dönemi Anadolu kütüphaneleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Roma İmparatorluk Dönemi Anadolu Kütüphaneleri kültür tarihi açısından literatürde önemli bir yer teşkil etmektedir. Bundan dolayı günümüze ulaşan ve kütüphane olarak tanımlanan yapı kalıntıları arkeolojik çalışmalara konu olmaktadır. Ancak Anadolu'da kurulan Roma İmparatorluk Dönemi Kütüphaneleri'nin tespit ve tanımlarında sorunlar yaşanmaktadır. Sözü edilen kütüphanelerin tipolojik-yapısal özelliklerinin belirlenmesinin yanında, kuruluş, kullanım ve terk ediliş süreçlerinin içeriksel-işlevsel ve kamusal temsil ekseninde detaylıca incelenmesi bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Sonuç olarak ilgili yapılar 3 grupta toplanmış, tipolojik sınıflandırma problemlerine çözüm önerileri getirilmiştir.
Throughout the Roman Imperial Period, Anatolian Libraries are important for the history of culture. The remains which are defined as libraries and survived until today are becoming subject to archeological studies. However, there are problems with detection and defination of Roman Imperial Periods Libraries built in Anatolia. The primary purpose of this thesis is to determine typological-structural properties as well as researching detailed reviews in the sense of contextual-functional ancient libraries. In addition, revealing publical presentation of those mentioned libraries. In conclusion, examined libraries in this thesis are summed up in three groups and some potential proposals are suggested to solve typological classification problems.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3546
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
491237.pdf10.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons