Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3526
Title: Enflasyon hedeflemesi stratejisinde para politikası uygulamaları ve finansal istikrar: Türkiye örneği
Other Titles: Monetary policy applications in the inflation targeting strategy and financial stability: The case of Turkey
Authors: Eryılmaz, Filiz
Khasıyev, Kanan
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Politikası Bilim Dalı.
Keywords: Finansal istikrar
Financial stability
Fiyat istikrarı
Enflasyon hedeflemesi
Price stability
Inflation targeting
Issue Date: 23-Aug-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Khasıyev, K. (2019). Enflasyon hedeflemesi stratejisinde para politikası uygulamaları ve finansal istikrar: Türkiye örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Türkiye’de enflasyon hedeflemesi politikası 2002 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. 2008 küresel krize kadar uygulanan klasik enflasyon hedeflenmesi döneminde TCMB, para politikası aracı olarak kısa vadeli faiz oranlarını kullanarak fiyat istikrarının sağlanmasını amaçlamıştır. Küresel krizin ardından TCMB finansal istikrarın sağlanması görevini de üstlenmiş, bu doğrultuda çeşitli politika değişiklikleri yapılmıştır. Ardından zorunlu karşılık oranları, rezerv opsiyon mekanizması ve faiz koridoru gibi yeni politika araçlarının da kullanımına başlanmıştır. Bu bağlamda bu tezin amacı, Türkiye’de 2010 yılından itibaren uygulanan esnek enflasyon hedeflemesi politikasının etkinliğini araştırmaktır. Ayrıca tezin ampirik bölümünde 2002:1-2019:3 tarihleri arasında enflasyon ve enflasyonla ilişkili olduğu düşünülen değişkenler arasındaki ilişki VAR modeli kullanılarak incelenmiştir. Analizin sonuçları esnek enflasyon hedeflemesinin Türkiye için doğru bir politika uygulaması olduğunu göstermektedir.
Inflation targeting policy has been implemented in Turkey since 2002. During the classical inflation targeting period implemented until the 2008 global crisis, the CBRT aimed at achieving price stability by using short-term interest rates as a monetary policy instrument. Following the global crisis, the CBRT also undertook the task of ensuring financial stability and made various policy changes in this direction. Then, new policy instruments such as reserve requirement ratios, reserve option mechanism and interest rate corridor were introduced. In this context, the aim of this thesis was to investigate the efficacy of flexible inflation targeting policy implemented since 2010 in Turkey. Furthermore, in the empirical part of the thesis, the relationship between inflation and the variables that are thought to be related to inflation has been examined by using VAR model for 2002:1-2019:3 date range. Results of the analysis show that it is a correct policy implementation for Turkey of flexible inflation targeting.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3526
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KANAN KHASIYEV 701511036.pdf2.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons