Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3523
Title: Polyester dokuma kumaş takviyeli kompozit malzemelerin darbe ve eğilme davranışının incelenmesi
Other Titles: Investigation of impact and bending properties of polyester woven fabric reinforced composite materials
Authors: Alpay, Halil Rıfat
İşman, Neşe Yılmaz
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Polyester kumaş
Vinil ester reçine
Kompozit malzeme
Polyester fabric
Vinyl ester resin
Composite material
Issue Date: 13-Jan-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İşman, N. Y. (2010). Polyester dokuma kumaş takviyeli kompozit malzemelerin darbe ve eğilme davranışının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde kompozit malzemelerde kullanılan bazı takviye malzemelerinin yüksek mukavemetli olmalarına karşın, maliyetleri yüksek, üretimleri zor ve zaman alıcı olabilmektedir. Bu kısıtlamalardan yola çıkarak bu çalışmada, seri üretimi olan ve ulaşılması kolay polyester dokuma kumaş takviye malzemesi olarak kullanılmıştır. Polyester kumaş vinilester reçine kombinasyonu, el yatırma tekniğine göre gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan kompozit malzemenin mekanik özellikleri araştırılmış ve elde edilen sonuçlar, diğer bazı kompozit malzemelerin mekanik özellikleri ile kıyaslanmıştır. Buna göre, yeni malzemenin darbe dayanımının diğer kompozit malzemelerden bazısının darbe dayanımına yakın olduğu, çekme mukavemeti ve modülü ile eğilme mukavemeti ve modülünün düşük olduğu görülmüştür.
Reinforcement materials that are used in composites in specific applications can have higher costs, their productions can be difficult and time-consuming. Based on these limitations, in this work, polyester woven fabric, which is easy to access and has serial production, was used as reinforcement material. Polyester fabric/vinylester resin composites were manufactured by hand lay up method. Mechanical properties of this composite material was investigated and the results were compared with some other composite materials? properties. According to these comparements, it is seen that impact performance of polyester fabric/vinylester composite is nearly equal and in some cases higher, but tensile properties and flexural properties are lower than the other composite materials.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3523
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
259649.pdf2.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons