Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3521
Title: Yalın üretim tekniklerinin etkinlik düzeyinin benzetim yaklaşımı ile değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of lean production techniques through simulation method approach
Authors: Akansel, Mehmet
Kırbaş, İlhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Benzetim
Promodel
Taguchi
Deney tasarımı
Yalın üretim
Simulation
Design of experiment
Lean production
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kırbaş, İ. (2006). Yalın üretim tekniklerinin etkinlik düzeyinin benzetim yaklaşımı ile değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalısmasında bir üretim bölümünün verimliligini artırmak için kullanılabilecek yalın üretim uygulamaları, benzetim teknigi kullanılarak degerlendirilmistir. Kurulan model yardımı ile verimlilige etki eden degiskenler incelenmis ve verimliligi artırıcı önerilerin sisteme etkisi "deney tasarımı" metodu ile belirlenmistir. Elde edilen deney sonuçları ve önerilerin tahmini maliyet/getirileri dikkate alınarak uygulama öncelikleri tanımlanmıstır.
In this study, lean production applications to increase productivity has been evaluated by using simulation technique. By using a simulation model, variables that affect the efficiency have been determined and the effects of efficiency improving suggestions have been investigated with ?design of experiments? methodology.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3521
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202302.pdf3.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons