Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3516
Title: Effects of Tanacetum cadmeum ssp. orientale (Compositae)’ EtOAc extract fractions on feeding behaviour of Spodoptera littoralis (Lepidoptera: Noctuidae)
Other Titles: Tanacetum cadmeum ssp. orientale (Compositae)’nin EtOAc ekstrakt fraksiyonlarının Spodoptera littoralis (Lepidoptera: Noctuidae)’in beslenme davranışı üzerindeki etkileri
Authors: Susurluk, Hilal
Gürkan, Mehmet Oktay
Keywords: Tanacetum
Compositae
Spodoptera littoralis
Antifeedant activity
Beslenme engelleyici etki
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Susurluk, H. ve Gürkan, M. O. (2009). "Effects of Tanacetum cadmeum ssp. orientale (Compositae)’ EtOAc extract fractions on feeding behaviour of Spodoptera littoralis (Lepidoptera: Noctuidae)". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(1), 27-32.
Abstract: The antifeedant activity of Tanacetum cadmeum ssp. orientale (Compositae) against third instars larvae of Spodoptera littoralis Boisd. (Lep: Noctuidae) was evaluated using lettuce leaf disk bioassay. In the experiments, ethyl acetate (EtOAc) extract fractions of aerial parts of T. cadmeum ssp. orientale showed limited antifeedant activity with 24 h values of 17.64, 23.62, 6.97, 5.69 and 7.8% for fractions 1, 2+3, 4, 5 and 7, respectively. Any fraction did not deter feeding by the larvae. Similarly, no statistical differences were observed on body weight between the treated and control larvae after the experiment. In two cases, there was no significant decrease in growth with the shortterm dipping of the fractions to the lettuce disks.
Tanacetum cadmeum ssp. orientale (Compositae)’nin beslenme engelleyici etkisi Spodoptera littoralis Boisd. (Lep: Noctuidae)’in 3. dönem larvalarına karşı marul yaprak disk bioassay yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Denemelerde 24 saat sonunda T. cadmeum ssp. orientale’nin toprak üstü aksamının etil asetat (EtOAc) fraksiyonları olan 1, 2+3, 4, 5 ve 7 sırasıyla % 17.64, % 23.62, % 6.97, % 5.69 ve % 7.8 ile sınırlı düzeyde beslenme engelleyici etkiler göstermiştir. Hiçbir fraksiyon larvaların beslenmesinde engelleyici etki göstermemiştir. Benzer şekilde, deneme sonrası uygulama ve kontrol larvaları arasında vücut ağırlıkları açısından istatistiki farklılıklar gözlenmemiştir. Her iki durumda da, marul disklere fraksiyonların kısa süreli daldırılması ile büyümede önemli azalma olmamıştır.
Description: Bu çalışma, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Mehmet Oktay Gürkan'ın danışmanlığında Hilal Susurluk tarafından hazırlanan "İki benekli kırmızıörümcek Tetranychus urticae koch (Acarina: Tetranychidae)'de piretroit insektisitlere karşı oluşan direncin moleküler karakterizasyonu" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154083
http://hdl.handle.net/11452/3516
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2009 Cilt 23 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_1_4.pdf59.51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons