Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3495
Title: Debriyajda kullanılan histerezis rondelası için yeni bir malzeme seçimi ve geometrisinin belirlenmesi
Other Titles: Selection of new material and determination of geometry for hysteresis washer which use in the clutches
Authors: Bayram, Ali
Sayaca, Seren
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Debriyaj
H4 histerezis rondelası
ANSYS
Karbonitrürleme
Clutch
H4 hysteresis washer
Carbonitruration
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sayaca, S. (2008). Debriyajda kullanılan histerezis rondelası için yeni bir malzeme seçimi ve geometrisinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada debriyajdaki H4 histerezis rondelasının sanayide üretimi esnasında karşılaşılan problemler incelenmiştir. H4 histerezis rondelasının sanayide üretimi esnasında parçanın kulak kısmında yırtılmalar ve belli bir kilometreden sonra parçada kırılmalar görülmektedir. H4 histerezis rondelası ile ilgili karşılaşılan problemleri çözmek amacıyla C15E malzemesi seçilmiştir. Parça geometrisinin yeniden belirlenmesi sonucunda parça iç çapı küçültülerek taşıyıcı kısmın kesit yüzeyi artırılmıştır. Seçilen malzeme ve parça geometrisi ANSYS programı ile doğrulanmıştır. Yapılan ön araştırmalarda üretim yöntemi olarak da bileşik kalıp yönteminin seçimine karar verilmiştir. Karbonitrürleme yüzey işlemi uygulamanın ve yağlayıcı kullanmanın da H4 histerezis rondelası ile ilgili sorunları çözmek için gerekli olduğu anlaşılmış ve uygulanmıştır. Yapılan iyileştirmeler sonucu bu parçaların kullanım esnasında karşılaşılan yırtılma ve benzeri problemler önemli ölçüde giderilmiştir.
In this study problems which occur during the manufacturing of H4 hysteresis washer used in the clutch was analysed. Tear on the corner and breakage after certain kilometers are the problems that may be encountered in industrial manufacturing of H4 hysteresis washer. In the study C15E material was chosen in order to solve H4 hysteresis washer problems which occur during the manufacturing. As a result of redefining the geometry, the inner diameter of the component reduced so the cross section surface of the carrier part increased. The chosen material and feasible geometry were verified the results with ANSYS packet program. As a result of preliminary studies it is determined that compound die usage is suitable to produce H4 hysteresis washer. It is understood that application of carbonitruration as a surface treatment and lubricant usage were essential to solve manufacturing problems. As a result of improvement, tear and similar problems which occur on the usage of H4 hysteresis washer are solved.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3495
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
255201.pdf2.86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons