Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3494
Title: Kauçuk-metal burçlarda kauçuk sertliği ve çaplama işleminin kopma mukavemetine etkisinin araştırılması
Other Titles: The effect of rubber hardness and outer diameter calibration on tensile strenth of rubber metal bonded bushings
Authors: Ülkü, Sedat
Özgün, Ragıp Evren
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Kauçuk
Doğal kauçuk
Kauçuk-metal burç
Kauçuk sertliği
Çaplama
Kopma testi
Rubber
Natural rubber
Rubber-metal bushing
Rubber hardness
Calibration of outer diameter
Failure test
Issue Date: 12-Feb-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özgün, R. E. (2010). Kauçuk-metal burçlarda kauçuk sertliği ve çaplama işleminin kopma mukavemetine etkisinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada araç süspansiyon sistemlerinde sürüş konforu ve araç dayanım ömrünü arttırmak için kullanılan kauçuk-metal burçlarda kauçuk sertliği ve çaplama işleminin kopma mukavemetine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla; kimyasal kompozisyonları değiştirilerek beş farklı sertlikte doğal kauçuk üretilmiştir. Her bir kauçuk sertliği için burç üretimi sırasında farklı çaplama işlemi (dış borunun homojen olarak daraltılması işlemi) uygulanmıştır. Üretilen burçlar çekme cihazında kopma testlerine tabi tutulmuştur. Yapılan testler sonucunda kopma mukavemetinin maksimum değerinin 65 Shore A kauçuk sertliği ve % 4 çaplama değerinde elde edildiği görülmüştür.
In this study, it is subjected to investigate the effect of rubber hardness and outer diameter calibration on rubber to metal bonded bushings in order to increase the ride comfort of the vehicle and the durability of the bushing itself. For this reason, rubber metal bushings processed with five different compound mixtures (hardness Shore A) are produced. The outer diameters of rubber metal bushings are calibrated mechanically. All the rubber metal bushings are subjected to tensile test. As a result, it was observed that the optimum mechanical performance was obtained on the bushing with 65 Shore A hardness and the calibration of outer diameter of 4 % rate.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3494
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
259661.pdf2.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons