Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3493
Title: İki balans anestezi yönteminin anestezi sırası ve sonrası erken dönemde bazı parametreler açısından karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of two balance anesthesia methods in terms of some parameters during and after anesthesia
Authors: Özgün, A. Deniz
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Anestezi ve reanimasyon
Anestezi-genel
Anesthesiology and reanimation
Anesthesia-general
Issue Date: 1985
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özgün, A. D. (1985). İki balans anestezi yönteminin anestezi sırası ve sonrası erken dönemde bazı parametreler açısından karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda farklı İki balans anestezi yöntemi uygulayarak, ameliyatlar süresince ve ameliyat sonrası erken dönem ile birinci, ikinci ve dördüncü saatlerde elde edilen bulgularımızı karşılaştırdık. Elde ettiğimiz sonuçları değerlendirmeyi amaçladık. Araştırmada yer alan 40 hastanın 20' sine tiyopental sodyum-kas gevşetici-oksijen-azot protoksit'den oluşan bir balans anestezi yöntemi uyguladık. Bu grubu Pentotal grubu olarak isimlendirdik. Diğer 20 hastaya da tiyopental sodyum-kas gevşeticl-oksijen-azot protoksit-halotan-dolantin'den bileşik bir başka balans anestezi yöntemini uyguladık. Bu gruba da Halotan-Dolantin grubu dedik. Ayrıca ayılma odasına gelen hastaların ilk ağrı yakınmalarının baş lama zamanı yaklaşık olarak belirlenerek 50 mg. dolantin*! İM yoldan uyguladık.-48- Her iki gruptaki 20' şer hastanın ameliyatlar süresince dakika nabız sayıları, kan basınçları, refleksleri, cerrahi uyaran ile oluşan ekstremite ve baş hareketlerini inceledik ve biribirleri ile karşılaştırdık. Ameliyatların bitiminden hemen sonra ayılma odasına alınarak her hasta İçin bir ayılma raporu tuttuk. Hareket (A), Solunum (®), Dolaşım (C), Bilinç (D), ve Renk (B) değeri yönünden karşılaştırdık» Ameliyattan çıkan hastaların 4 saatlik zaman aralığında uyanıklık durumlarını, ayılma odasına geldiklerinde ortalama ağrı başlama sürelerini ve ameliyat öncesi ile ayılmaya geliş, 1., 2., 4. saatlerdeki dakika nabız sayıları ile dakika solunum sayılarını karşılaştırdık. Bundan başka, araştırma kapsamına giren hastaları ağrı duyusu ifa- desi olarak, ayılma odasına gelişlerinde, birinci saat, ikinci saat ve dördüncü saatlerde karşılaştırdık. Kaynak taraması sonucu elde ettiğimiz bilgileri, bulgularımızla karşılıklı olarak tartıştık. Anesteziye halotan ve dolantin ekleyerek uyguladığımız balans anestezi yönteminin hem hastaların vital fonksiyonlarının daha dengeli bir şekilde sürdürülmesi hemde anestezist ile operatörün daha rahat çalışacakları bir ortam sağlaması, ayrıca ameliyat sonrası dönemde ağrı yakınmasının daha geç ortaya çıkması yönünden diğer yönteme yeğlediğimizi belirttik. Ayrıca ameliyat sonrası erken dönemde uygulanacak yeterli bir analjezik ajanın da hasta, anestezist ve operatörü büyük ölçüde rahatlattığını gözleyerek, oluşabilecek çeşitli komplikasyonlara da engel olabileceğini saptadık.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3493
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
080969.pdf
  Until 2099-12-31
2.28 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons